E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Mláďata husiček ve výběhu plameňáků

Ve výběhu hned u vstupu do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava návštěvníci určitě nepřehlédnou početné hejno plameňáků kubánských. Výběh ale obývají další dva druhy ptáků – husice orinocké a husičky vdovky. A právě u husiček můžete v současné době pozorovat čtyři mláďata – jedno odrostlejší a tři stará několik dní.

Husičky vdovky jsou ve společném výběhu nejmenším druhem, ale ne nijak nenápadným. Samec i samice jsou poměrně pestře zbarvení a v hejnu ptáci komunikují docela pronikavým způsobem. Jejich hlas připomíná hvízdání. Zoo Ostrava se chovu těchto vrubozobých ptáků věnuje od roku 1996. Současné hejno čítá 22 dospělých ptáků (10 samců a 12 samic). V letošní sezóně se vylíhlo 24 mláďat, aktuálně je odchováváno 20. Většina snesených vajec byla kvůli bezpečnosti inkubována v chovatelském zázemí, ale několik párů inkubovalo své snůšky přímo ve výběhu. Zde jsou aktuálně k vidění čtyři mláďata. Jedno se vylíhlo na začátku srpna a je již odrostlejší. Tři další se vylíhla 26. srpna. Mladé husičky hned po vylíhnutí opouštějí hnízdo a hledají si potravu – patří mezi tzv. nekrmivá mláďata. Péče rodičů spočívá v tom, že mláďata střeží a vodí za potravou.

Husička vdovka (Dendrocygna viduata) se vyskytuje v Jižní Americe a v Africe na jih od Sahary. Vzácně byla na tahu pozorována ve Španělsku nebo na ostrovech v Karibském moři. Obývá mokřadní oblasti přednostně v otevřené krajině. Potravu si opatřuje hlavně v noci. Hnízdit začíná na počátku období dešťů v malých skupinách, příp. koloniích. Hnízdo ze stébel trav je umístěno ve vysoké trávě nebo v rákosí. Samice klade 8–12 vajec, která jsou inkubována oběma partnery 28–29 dnů.

Galerie

Vloženo: 8. září 2022 ZOO Ostrava Zobrazeno: 178x
TOPlist