E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

1. celostátní výstava Holubářského spolku


1.celostátní výstava Holubářského spolku

se uskutečnila ve dnech 11. - 12.11.2006 v areálu chovatele M. M., kde se ve výjimečném prostředí haly tvářili spokojeně nejen holubi. Uspořádání bylo limitováno prostorem, a tak jsme nemohli všechny zájemce přijmout (a bylo jich hodně), přesto jsme přijali řadu poměrně výstavnicky vzácných plemen a tak jsme, ač neradi, na vhodných místech museli sáhnout k tak nepopulární druhé řadě klecí holubů nad sebou.

Jinak pohled na nové, výškově dostatečně vysoké kozy pod podlážky a na klece nezakrývající holuba oceňovacími lístky kvitovali všichni návštěvníci, kteří obdivovali jednoduché a dosud nevídané otvírání klecí, které má HS nově zakoupené. HS na této výstavě vyzkoušel v pořadí již čtvrtý posuzovací lístek navržený svými členy. Není omezen žádnou kategorií a vyhrát tak v podstatě může i holub s nižším oceněním než je obvyklé.

Též volný přístup veřejnosti při posuzování chovatelé s povděkem kvitovali neboť tak měli možnost se na „vlastní oči“ přesvědčit nejen o regulérnosti při posuzování, ale též se v tichosti i poučit proč tak a ne jinak.

Vlastní posouzení provedli v „ nestaváčkářské “ části ing.T.Sousedík a vedoucí posuzovatelů HS Josef Hauser. Jelikož se jedná o dva velmi zkušené letité posuzovatele, ani nikoho nepřekvapilo, že nebylo připomínek, jak k jejich posouzení, tak ani ke specialistům staváčkářům byť nováčkům. Osobně si velmi vážím starostlivého přístupu J.H. o naše nováčky a jejich posouzení, které s nimi v případě pochybnosti konzultoval. Velmi mne zaujal a nejen mne (dle udivených dotazů návštěvníků ) přístup posuzovatele J.Sochůrka, který měl ke své svěřené červené barvě, kdy se s každým kvalitnějším kusem neváhal vydat na cestu ven z haly na denní světlo, které nejlépe odhalí jak nečistotu barvy, tak kvalitu lesku i svitu.

Pravý stav volatosti a hlavně tvaru volete vyzkoušel někdy i opakovaně jejich nafouknutím a důkladnou prohlídkou ve výstavní kleci. Tento léty zažitý a odzkoušený způsob praktikovali i ostatní specialisté a nedopouštěli se tak podvodů na vystavujících jako jejich kolegové z řad ČSCH, kteří jen hádají, zda je holub volatý a o tvaru volete (na který klub i ostatní chovatelé specialisté hodně přihlíží a je též velmi důležitý) ani nemluvě, to je snad každému jasné. Zde absolutně ani neobstojí tvrzení, že je to voláč a tedy má stát nafouknutý v kleci jako ostatní voláči a tečka. Jedná se o velmi primitivní názor člověka, který je umocňován osobními spory s T.S. a jelikož je to fundovaný funkcionář, škodí takto všem chovatelům českých staváků neboť vůbec nechce nebo nebere v potaz, že se jedná o plemeno ojedinělé ve světě jednak barvou, svitem ale i temperamentem a to vše se ještě umocňuje zvláštností při jeho letu - stavěním.

Je snad každému jasné, že chovatelé ČS ani netouží mít z něho na výstavě holuba, který bude stát v kleci jak svíce s ostatními voláči a bude bez zmíněného temperamentu a následně též mít zásadní problémy s vlastním odchovem. Tvrzení o před výstavní klecové drezúře se v tomto případě dá přirovnat k týrání zvířat neboť je silně omezujeme v jejich přirozeném způsobu života a pohybu. Nabízí se zde totiž jednoznačně otázka, zda bylo vůbec v minulosti správné zařadit ČS mezi voláče nebo zda by bývalo lepší ho zařadit mezi holuby barevné. Tímto se měla zabývat příslušná komise již dávno a řešit to a mít to již vyřešené. Jelikož zde je ale již delší dobu absolutní absence kvalitního zástupce největšího klubu u nás, nelze pravděpodobně předpokládat ochotu něco činit v tomto směru ani nadále.

Čilý obchod probíhal již od časného rána na burze a tak jsme ani nestačili přidávat další a další klece. Z burzy se nevybíral poplatek a tak se ani nevyskytl případ, který občas vídáme a kdy tam v kleci „šlape“ po sobě 8 i více kusů, kteří si za dvě hodiny nejsou již podobni a to jen z důvodu ušetření poplatku svému majiteli.

Na následné valné hromadě členů i ostatních přítomných zhodnotil J.Hauser velmi kladně posuzování i ostatních posuzovatelů HS a tak se též připojuji a děkuji touto cestou za příkladný přístup př. Sochůrkovi, Bekovi, Hrubému, Doškovi, kterým ani volný pohyb návštěvníků mezi klecemi a dívání se jim „pod ruku“ nevadilo a přestože to bylo jejich první veřejné vystoupení, zvládli to na jedničku. Děkuji též za zapisovatelskou pomoc, kterou nejednou vykonával již aprobovaný posuzovatel. Všichni posuzovatelé se vzdali posuzovačného a ani cestovní náklady nebyly vyúčtovány. Kroužky pro členy jsou zajištěné přítelem Fr. Slepičkou přímo od EE a budou dodány začátkem prosince v cenové relaci cca do 2,50 Kč za kus. Na výslovné přání uvádím, že to má být chápáno, jako jeho osobní přínos pro Holubářský spolek. Katalog byl proveden v netradičním uspořádání a u každého vystavovatele nechybělo uvedení telefonního spojení.

Putovní pohár a menší zástupný získal za kolekci letošních výletků ČS černých sedlatých př. Kaluha Petr, který též získal čestnou cenu a na holuba v kleci č. 219 vyhrál i anketu návštěvníků, kde získal obdiv u 20-ti z 60-ti odevzdaných hlasovacích lístků. Získal tak cenu sponzora (J. S.) v hodnotě dosti přesahující 1 tisíc Kč, dovedně ukrytou ve velké, těžké krabici.

Titul šampióna HS (pouze u ČS) udělovaného v jednotlivých barvách získalo těchto 6 holubů : žlutý sedlatý př. Josefa Hrubeše, modrý a stříbřitý sedlatý př. Vlastimila Doška, červený plamínek př. Miloše Caldy, černý lysý př. Josefa Hausera a červený bělokosý př. Pavla Abreška. Čestné ceny získalo těchto 8 holubů : modrý káník mladé chovatelky Karolíny Nedělkové, Moravský voláč červený sedlatý př. Hejla Vlastimila, Slezský barevnohlávek modrý př. Radka Prchala, Birminghamský rejdič př. Bohumíra Tichého, Maltézský červený př. Zdeňka Semeráda, Staroholandský kapucín stříbřitý př. Zdeňka Zoubka, ČS červený mramorovaný př. Václava Šťastného a Koburský skřivan kapratý př. Pavla Nádvorníka.

Na klecích nechyběly pěkné kokardy v národních barvách s vyznačeným logem HS a nápisem „šampión barvy“ a výrazné žluté určené pro čestné ceny. Všichni ocenění obdrželi mimo pohárů a plaket též vkusný diplom HS. Následná diskuse s posuzovateli k jednotlivým barvám proběhla, tak jako celý den v přátelské atmosféře, přestože ne vždy se vše zdařilo dle přání, patří všem zúčastněným velký dík.

22.11.2006 Sejkanič Ivan

Vloženo: 1. listopadu 2007 Zuzana Rohovská Zobrazeno: 2295x
TOPlist