E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Klub chovatelů holubů letců.

Dňa 9.3.2013 sa uskutočnila VČS Klubu letúňov v novom areáli v Žiline.

Klubu chovateľov letúnov, Žilina 9.3.2013.Prítomní: podľa prezenčnej listiny 26 členov, 1 hosť a garant klubu.

Ospravedlnení: pr.Richtarčík,Guniš, Balogh, Lenárth, Pavlovic, Guman, Dobák, Hanko,

Veselý, MVDr.Tolnai. Z hostí-Otta Frank, Motyka Pavel.

Ukončili členstvo: pr.Kováčik, Slíž , Maláska , Dudžák, Hrušovský .

Program: podľa pozvánky v zápisnici zvýraznený.

Zahájenie povedal o 10.hodine predseda klubu A.Kerekeš. Privítal prítomných, garanta klubu a nových záujemcov o členstvo. Poďakoval sa prítomným členov žilinskej organizácie, že nás prijali v nových priestoroch v Strážove. Prečítal a dal schváliť program

schôdze.

Potom odovzdal slovo predsedovi klubu A.Kerekešovi. Ten konštatoval, že hádam prvýkrát v dejinách klubu sa nelietal majstrovský pretek vysokoletúnov, čo by mal byť hlavný záujem. Byť letovým majstrom klubu! Potom už pristúpil k odovzdávanie diplomov z dielne Ladislava Hropka, medailí a pohárov. Putovný pohár Memoriálu Prof.Ferianca prevzal Peter Dobrucký a k tomu trvalú cenu. O pohár L.Frenáka sa nelietalo a ostáva výboru klubu, rovnako majstrovský i šampiónový pohár vysokoletúnov. Pri tipleroch prevzal putovný majstrovský pohár starých Štefan Stanislav. Za víťazstvo v preteku Long Day trvalú cenu Eran Zulbeari. Ďalej bol odovzdaný pohár Štefanovi Stanislavovi, ktorý bol zaslaný z Bulharska, kde jeho slovenský vysokoletún dostal víťaznú cenu. Ďalej bola odovzdaná garantom klubu M.Nosálom bronzová plaketa „za zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva“ Andrejovi Margetínovi, ktorú na návrh klubu udelila Slovenská Komisia pre chov holubov. V závere tohto slávnostného bodu boli odovzdané graficky nádherné ďakovné uznania Jozefovi Hornyákovi a Františkovi Porubčanskému, ktorí oslávili 70 rokov života. V klube pôsobia aktívne dlhé roky.
Fotky ze schůze.

Vloženo: 14. března 2013 Juraj Lehotský Zobrazeno: 1870x
TOPlist