E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Historie české bagdety (závěr)

Po smrti jednatele klubu Františka Faltyse a místopředsedy Miloslava Blahoše v roce 1996 se zdálo že českou bagdetu by mohl postihnout osud některých jiných u nás v minulosti chovaných plemen holubů. Na 16 sdružené a celkově 41 speciální výstavě české bagdety v Holicích bylo sice vystaveno zde do této doby nejméně jen 98 českých bagdet, ale potěšující byla stoupající účast vystavovatelů a velký zájem chovatelů z nichž někteří několik let české bagdety ani nepěstovali. Na výstavu bylo přihlášeno tradičně málo žlutých a “kaštanových” (hnědých a šedohnědých) českých bagdet. Nárůst však zaznamenaly černé plnobarevné a čápci. Nejhorší situace oproti minulosti byla u modrých a bílých bagdet. Zde se hlavně projevil pokles pěstitelů těchto rázů. Při výstavě byla uspořádána schůze která doplnila klubový výbor. Jednatelem se stává Jaromír Kropáček z Dolních Ředic a místopředsedou chovatel dragounů Jiří Mach z Přelouče.
Následující speciální výstava, která se konala koncem prvního týdne listopadu a ne jak v předcházejících třech letech v prvním týdnu prosince, potvrdila vzrůstající zájem o chov české bagdety. Bylo vystaveno 145 kusů holubů ve většině rázů. Schůze chovatelů pořádaná při výstavě navrhla zpřesnění stávajícího vzorníku, včetně nově stanoveného pořadí důležitosti znaků při posuzování:
1. hlava, zobák, tělesné tvary,
2. oči, obočnice, ozobí,
3. opeření, barva a kresba.
Byl vytvořen návrh nového vzorníku neboť začalo docházet k překladům stávajícího nevyhovujícího vzorníku do jiných jazyků, např. S.Petržilka se na začátku roku 1997 spolupodílel na vytvoření francouzského překladu a dodatečné úpravy zde nebyly již prakticky možné. V polovině roku 1997 vyšel v “Informačním zpravodaji chovatelů holubů” obsáhlý článek “ Z historie české bagdety “ ve kterém byly uvedeny některé nové do té doby neznámé informace o počátcích chovu tohoto plemene holubů. Na výstavě v Plačicích po 9 letech byl uznán chov českých bagdet červených Jaromíra Kropáčka za plemenný a to na roky 1998 a 1999. Plemenný chov pak opět v Plačicích J. Kropaček obhájil i pro roky 2000 a 2001. Další speciální výstavy v letech 1998 a 1999, s počtem vystavených českých bagdet 109 a 136, potvrdily vzrůstající zájem o chov tohoto plemene. Kromě těchto výstav se 20.-22.11.1998 konala v Brně 25. Evropská výstava králíků, holubů, drůbeže a malých hlodavců. Na této výstavě se ve větším počtu poprvé představila česká bagdeta evropské chovatelské veřejnosti. Bylo vystaveno 28 holubů, a to v barvě bílé, černé, modré a červené. Nejčastějšími vadami byla nevýrazná nebo hrubá obočnice, malá typičnost hlavy, úzká hlava, klínky v očích u pigrů a slabý a delší zobák. Přesto však kolekce působila velmi pěkným dojmem. Nově začalo docházet k rozšiřování kaštanových a žlutých čápků kteří, a obzvláště žlutí, se do této doby takřka nevyskytovali. Vystavovány byli i modří kapratí plnobarevní holubi avšak největší zájem nových chovatelů se soustředil na čápky kterých sice na výstavách ubylo, ale o to se o ně projevil větší zájem.
V roce 2000 bylo změněno sídlo klubu z Chrudimi na Holice. Od tohoto roku je v Holicích vystavováno do 200 českých bagdet stále stoupající úrovně. Roste počet jednotlivých rázů i když počet vystavovatelů značně poklesl. Dochází k odklonu od úzské specializace na jednu barvu a kresbu, a nejen to, chovatelé často pěstují společně čápky i plnobarevné české bagdety.
Jubilejní 25 celostátní výstava bradavičnatých plemen holubů v listopadu 2005 se pro omezení z důvodu šíření ptačí chřipky nekonala, ale došlo k přeložení na 7.1.2006. Bylo zde vystaveno 196 českých bagdet ve všech barevných rázech a to jak čápků tak i plnobarevných. Jen pigři byli vystaveni pouze v barvě černé. Na členské schůzi je zde přijat nový název klubu „Klub bradavičnatých plemen holubů v Holicích v Čechách“ a rozšířena působnost i na ostatní bradavičnatá plemena holubů.


V Pardubicích dne 5.3.2006

Galerie

Vloženo: 29. listopadu 2012 Jaroslav Krupka Zobrazeno: 2042x
TOPlist