E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Výstava Vysočiny.

VÝSTAVA VYSOČINY BOHDALOV 6. - 7. 10. 2012
Chcete vystavovat na jedné z největších výstav v ČR?
Klecné - zdarma, poplatek z prodeje 10%
Návštěvnost - 3500 platících návštěvníků
Zájem o kvalitní prodejná zvířata - velmi velký
Čestné ceny - 160 ks + poháry
Udělován titul MISTR VYSOČINY - kvalitní eloxovaná cena (podmínky - náhled)
Propagace - RECEPTÁŘ, Český rozhlas, tisk, web, mailing, inzerce
Organizace výstavy - děláme vše pro vaši spokojenost
Online zadávání a zpracování katalogu - zadáte přihlášku a ihned vidíte svá zvířata v katalogu (otestujte zde) - zadáme ocenění či prodej; opět je vše online ve vašem profilu.
Chcete-li zadat prodej po ocenění zvířat - můžete opět ve svém profilu.
Zvířata do vzdálenosti asi 100 km při dostatečném množství odvezeme a dovezeme.
Vybíráme kvalitní posuzovatele - seznam zde
Bohatý doprovodný program - pozvánka, plakát
Možnost nákupu chovatelských potřeb.
Znovu se konají FARMÁŘSKÉ TRHY
Chcete mít vstupné na výstavu zdarma? Informace zde.
Chcete mám s výstavou pomoci a získat zkušenosti s organizací výstavy? Kontaktujte nás.
Je nějaký důvod, proč byste u nás nemohli vystavovat? Napište nám.
Těšíme se na setkání na chovatelském svátku
ZO ČSCH Bohdalov
www.cschbohdalov.cz

Výstavní podmínky:

1. Výstavu lze obeslat čistokrevnými králíky, hrabavou a vodní drůbeží, okrasnými a užitkovými holuby a okrasným ptactvem. Vystavováni budou kozy a ovce a další kategorie zvířat po předchozí dohodě.
2. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle směrnic posuzování:
(a) 4 sourozenci (4S) z jednoho vrhu minimální stáří 5 měsíců, malá a zakrslá plemena 4 měsíce
(b) 2+2 sourozenci (2+2 S) ze dvou rozdílných vrhů stáří jak v bodě a. (všechna zvířata však musí být hodnocena jako dospělá nebo jako mláďata, nelze aby dva sourozenci byli hodnoceni na body a dva hodnoceni predikátem)
(c) 3 sourozenci (3S) z jednoho vrhu, stáří jak v bodě a.
(d) velká rodina (VR) čtyřčlenná kolekce dospělých zvířat složená z rodičů bez omezení věku a dvou sourozeneckých potomků z jednoho vrhu narozená v roce konání výstavy nebo v roce předchozím
(e) malá rodina (MR) čtyřčlenná kolekce dospělých zvířat, skládající se buď z otce nebo matky bez omezení věku a tří sourozeneckých potomků z jednoho vrhu, narozených v roce konání výstavy nebo v roce minulém
(f) chovný kmen (K) čtyřčlenné kolekce skládající se z rodičů (1.1) bez omezení stáří a dvou sourozeneckých potomků z jednoho vrhu, narozených v roce konání výstavy nebo v roce minulém.
(g) Podmínky přehlídky koz a ovcí a dalších expozic sdělíme na požádání.
Drůbež lze vystavovat ve voliérách 1,2 , vodní drůbež 1,1 nebo 1,2, prodejní kohouti ve voliérách min. 2 ks.
Holubi jen po 5 kusech ve voliérách.
Na výstavu nebudou připuštěna žádná zvířata navíc a dodatky.
Burza zvířat je z veterinárních důvodů možná jen mimo výstavní areál.
3. Posouzení proběhne v pátek 5. 10. 2012. Na každých 20 vystavených králíků, nebo 5 voliér drůbeže nebo holubů bude udělena jedna čestná cena. Čestné ceny přidělí delegovaný sbor posuzovatelů.
4. Přihlášená zvířata musí být na výstavišti ve čtvrtek 4. 10. 2012 od 15 do 22 hodin.
5. Klecné není požadováno, u prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena a dodány průkazy o původu. Z každého prodaného kusu připadne ve prospěch výstavní pokladny 10 % z ceny uvedené vystavovatelem. Zvířata budou ihned vydávána.
6. Veterinární prohlídku při příjmu zvířat zajistí veterinární lékař. Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle vakcinačního schématu v imunitě proti těmto nákazám. Drůbež a holubi vakcinováni proti Newcastelské chorobě. Chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem v přihlášce.

7. Přihlášky zasílejte poštou nejpozději dne 20. 9. 2012, osobně, e-mailem, vyplněním webového formuláře nejpozději dne 24. 9. 2012 do 18 hod., na adresu: Pavel Promberger, 592 13 Bohdalov 193, mobil 736 680 857, e-mail: csch@bohdalov.cz nebo prombergerp@seznam.cz . Přihláška zaslaná e-mailem nebo zadaná prostřednictvím webového formuláře je přijata jen pokud bude e-mailem potvrzena. Každá přihláška bude nejpozději 3 dny před výstavou potvrzena a vystavovateli budou zaslány doplňující informace.
8. Katalog výstavy bude předem prezentován na internetových stránkách ZO ČSCH Bohdalov: www.cschbohdalov.cz. Pro návštěvníky bude připraven katalog s oceněním a vyhodnocením soutěží.
9. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v sobotu 6. 10. 2012 od 8 do 18 hodin.
10. V neděli 7. 10. 2012 od 8 do 14 hodin. Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude v neděli od 14 hodin.
11. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy a případně omezit počet vystavených zvířat.
12. Na nejlepší zvířata v jednotlivých expozicích budou uděleny tituly „Šampión Vysočiny“. Tituly budou uděleny na jednotlivce a platí i pro vystavovatele mimo Kraj Vysočina. Obdobně tomu bude u mladých chovatelů.
13. Bude udělován i titul „Mistr Vysočiny“. Udělen bude vystavovateli jehož kolekce králíků získá nejméně 378 b. V případě drůbeže 283 b., u dvoučlenných kolekcí vodní drůbeže pokud průměr ocenění bude nejméně 95 b. Z voliéry holubů budou započteni tři nejlépe ocenění holubi a jejich součet bude nejméně 285 b.
14. Soutěž pro nejlepší vystavovatele z okresu Žďár n. S. vyhodnotí OOK. Podrobnější informace získáte u funkcionářů OO ČSCH.
15. Pro vystavovatele bude dle zájmu z hlavních míst kraje zajištěna doprava na výstavu i zpět. Obdobně jako v minulých letech bude zajištěna z Poličky, Hlinska v. Č., Chotěboře, Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Budišova, Třebíče, Tišnova a okresu Žďár nad Sázavou. Dopravu lze po předchozí dohodě zajistit i z jiných míst na základě dostatečného zájmu vystavovatelů.
Podmínkou přepravy je umístění zvířat do dostatečně velké přepravky dle plemene. Cena za přepravu činí Kč 100,- za každého vystavovatele, bez ohledu na vzdálenost a počet vystavených zvířat. V případě dopravy jen na výstavu, nebo jen z výstavy je poplatek v poloviční výši. ZO ČSCH si vyhrazuje právo omezit počet přepravených zvířat od chovatelů vystavujících větší počet zvířat, dále nepřepravit zvířata z odlehlých částí.
Těšíme se na setkání s Vámi
na chovatelském svátku Vysočiny

Vloženo: 24. září 2012 Radovan Rohovský Zobrazeno: 1860x
TOPlist