E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Místní výstava v Klimkovicích

Český svaz chovatelů ZO Klimkovice Vás zve k návštěvě a obeslání
MÍSTNÍ VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
spojenou se
SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ
HOLUBŮ ČESKÝCH PLEMEN REJDIČŮ,
která se uskuteční v místním parku Petra Bezruče 7.- 8. září 2012
u příležitosti Klimkovického jarmarku

Výstavní podmínky:
Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných králíků, drůbeže a okrasných a užitkových holubů.
Králíci –mohou být vystavování jako jednotlivci nebo kolekce 3 a 4 členné, kdy musí v den posuzování dosáhnout stáří (velká pl. 5 měs., malá a střední 4 měs.)
Drůbež – velká, zdrobnělá a zákrslá bude vystavovaná jako kolekce 1,2 a drůbež vodní, husy a krůty 1,1
Holubi –budou vystavování jednotlivě v klecích.


1. Příjem zvířat proběhne ve čtvrtek 6.9.2012 od 14 hod. do 19 hod.
U příjmu chovatelé - drůbeže jsou povinni nahlásit váhu zvířete, pohlaví a číslo kroužku
- králíků mohou mít na lístečku napsané tetování, váhu zvířete, plemeno, pohlaví
1. Posuzování zvířat proběhne v pátek 7.9.2012 od 9 do 14 hod. bez přístupu veřejnosti.
2. Vystavovatelé nejlépe oceněných zvířat obdrží poháry a čestné ceny.
3. Výstava pro veřejnost bude otevřena : v pátek 7.9.2012 od 14 do 18 hodin
v sobotu 8.9.2012 od 8 do 15 hodin
1. Prodejná zvířata budou vydána po zaplacení. Kupující zaplatí 10% navíc z ceny nahlášené prodávajícím. Přirážka u prodejní ceny připadne pořadateli. Cenu vyznačte v přihlášce nebo nahlaste nejpozději u přejímky.
2. Zvířata mladého chovatele zaznačte v přihlášce v pravém rohu „MCH“.
3. Výstavní výbor ručí za ustájení a krmení zvířat po dobu výstavy, zvířata podezřelá z nemoci budou z výstavy vyřazená. I rýma je nemoc!!!
4. Výstavní výbor si vyhrazuje právo na změny v případě:
- vyhlášené nákazové situace státní veterinární správou v dané oblasti
- při větším množství přihlášených zvířat možná redukce počtu, která bude s dotyčnými chovateli prodiskutována s dostatečným předstihem
1. Výdej zvířat proběhne v sobotu 8.9.2012 po 15-té hodině.
2. Uzávěrka přihlášek bude ve středu 22. 8.2012 a nebude prodloužena.
3. Každý vystavovatel je povinen uhradit klecné za přihlášené zvíře ( králík 5,-Kč/ ks, drůbež 20,-Kč/ voliéra,
holub 5,- Kč/ks) a dále zakoupit si katalog v ceně 30 Kč. Mladí chovatelé uvedené výstavní poplatky neplatí!!!

Čitelně vyplněnou přihlášku doručte na adresu:
Radim Boháč, Palackého 907, 742 83 Klimkovice nejpozději do středy 22.8.2012
písemně, telefonicky nebo e-mailem : BohacRad@seznam.cz , info: tel. 605 882 821

Dle nové vyhlášky veterinárního zákona pro pořádání výstav veterinární potvrzení není potřeba předat pořadateli. Pořadatel si však vyhrazuje právo u příjmu požádat chovatele o předložení dokladu o vakcinaci zvířat. Je důležité, aby zvířata byla vakcinována takto:

Králíci – byli nejméně 3 týdny před přemístěním vakcinování proti moru králíků a myxomatóze a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám.
Holubi – byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním vakcinování proti Newcastelské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny
Vodní drůbež – starší 18 týdnů musí být v období 6 měsíců před konáním svodu vyšetřena s negativním výsledkem na pulorovou nákazu – sérologickým vyšetřením
Hrabavá drůbež - starší 18 týdnů musí být v období 6 měsíců před konáním svodu vakcinována proti Newcastelské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny

V rámci výstavy proběhne 2. speciální výstava Klubu chovatelů holubů českých plemen rejdičů!


Na Vaši návštěvu se těší klimkovičtí chovatelé ! ! !

Galerie

Vloženo: 2. září 2012 Ing. Gerhard Stein Zobrazeno: 1924x
TOPlist