E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Prodejní výstava.

Prodejní výstava drobného zvířectva
Králíci, drůbež, holubi, okrasné ptactvo, drobní hlodavci

Pořadatel: ČSCH ZO Ostrava-Krásné Pole
Datum konání: 18.6.2011
Místo konání: Chovatelský areál A. Honajzrové-bývalý kravín v Krásném Poli
1. Výstava může být obeslána i neregistrovanými zvířaty
2. Králíci budou vystaveni jednotlivě.
3. Prodejná zvířata musí mít pevnou cenu, ze které bude odečteno 10 % z ceny ve prospěch pořadatele.
4. Uzávěrka přihlášek je 10.6.2011, přihlášky zasílejte na adresu: Stanislav Bednář, Vrbka 26/5, 725 26 O.-Krásné Pole, tel. 723788169,E-mail:bednar.s@seznam.cz
Zvířata na výstavu se budou přijímat do naplnění kapacity výstavního areálu.
5. Veterinární podmínky pro konání svodu zvířat.
Králíci – musí být doprovázeni potvrzením, že byli nejméně 3 týdny před přemístěním vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám.Mláďata, která ještě nedosahují věku pro vakcinaci, musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace rodičů.
Hrabavá drůbež a bažanti – starší 18 týdnů musí být doprovázeni potvrzením, ře v období 6 měsíců před konáním svodu byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě (pseudomor) dle vakcinačního schématu udáveného výrobcem vakcíny( v potvrzení musí být uveden datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny ).Mláďata mladší než je datum pro vakcinaci musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v ,rodičovském hejnu.
Vodní drůbež – starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá.
Holubi – musí být doprovázeni potvrzením, že byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců př ed přemístěním vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny( v potvrzení musí být uveden datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny ). Mláďata, která ještě nedosahují věku pro vakcinaci, musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace rodičů.
Drobní exoti – musí být doprovázeni potvrzením, že jsou klinicky zdraví
Papouškovití – musí mít potvrzení, že pochází z chovů, ve kterých se v posledních 45 dnech nevyskytla psitakóza.
6. Svoz a odvoz přihlášených zvířat zajistit osobně.
7. Příjem zvířat: pátek 17.6.2011 od 15.00 hod do 19.00 hod.
8.Pořadatelé ručí za řádné ustájení a krmení zvířat.
9.Prodaná zvířata budou novému majiteli vydána hned po zaplacení.
10.Výdej zvířat bude v sobotu od 18:00 hod.
11.Výstava bude přístupna veřejnosti: sobota od 8.00-18.00 hod
12. Chovatelé drůbeže prosíme o dodání 3 ks vajec od vystavovaných plemen, budou sloužit pro
ukázkovou expozici drůbežích vajec.
Těšíme se na vaší účast.

Výstavní výbor ZO ČSCH Krásné Pole

Galerie

Vloženo: 17. června 2011 Václav Philipp Zobrazeno: 2319x
TOPlist