E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Schůze klubu letců.

Dňa 5. 3. 2011 v SZCh Žilina sa uskutočnila VČS klubu chovateľov letúnov. Schôdzu zahájil tajomník Jozef Hrabal a ospravedlnil chovateľov z Košíc, ktorí sa pre zlé počasie nemohli schôdze zúčastniť. Tajomník privítal garanta nášho klubu pána Miroslava Nosála a zástupcu Českého klubu pána Motyčku, ktorí pravidelne navštevujú náš klub. Po prečítaní zápisnice a správy o hospodárení boli odovzdané ceny za letové výkony našich operencov. Tajomník poďakoval prítomným za výkony v roku 2010 a poprial členom hodne zdravia a chovateľských úspechov. Fotky zde.

Vloženo: 13. března 2011 Juraj Lehotský Zobrazeno: 1812x
TOPlist