E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Náš chovatel 2011 (změna ternínu).

Vážení přátelé,
termín uzávěrky přilášek je prodloužen do 29.12.2010.
Přihlášky zasílejte jen na adresu csch@bohdalov.cz

Průběžný katalog naleznete na www.cschbohdalov.cz

Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D.
Pavel Promberger
Jiří Jahoda
Vlastimil Šimek

Podílíme se na přípravě výstavy NÁŠ CHOVATEL 2011, která se bude konat 14. - 16. ledna 2011 v Lysé nad Labem.
Zpracováváme pro Vás katalog, budeme zajišťovat prodej. Zveme Vás k účasti na výstavě.
Přihlášky můžete zasílat také na e-mailovou adresu: csch@bohdalov.cz do 20. 12. 2010.
Kontaktovat nás můžete také na telefonu: 603 953 689.

Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D.
Pavel Promberger
Jiří Jahoda
Vlastimil Šimek


Výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2011
Středočeská výstava drobného zvířectva, rozšířená o celostátní speciálky klubů

Pořádaná ve dnech 14. – 16. ledna 2011 na výstavišti v Lysé nad Labem pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.

Pořadatel výstavy: Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.
Krajské středočeské sdružení ČSCH

Adresa pro zasílání Výstaviště Lysá nad Labem s.r.o.
přihlášek: Masarykova 1727, Lysá nad Labem 289 22
Tel.: 325 552 158, Fax: 325 552 050
e-mail: kosmak@vll.cz, vll@vll.cz

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Výstava může být obeslána všemi plemeny drůbeže, okrasných a užitkových holubů a králíků. Kolekce dle platného vzorníku vyznačte na přihlášce. Prosíme vyplňujte přihlášky čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM - názvy plemen a jejich rázy vypisujte celé (podle platných názvů uvedených ve vzornících), nepoužívejte zkratky!!! V hlavičce musí být uveden druh přihlašovaných zvířat (drůbež, holub, králík). U všech prodejných zvířat musí být v přihlášce uvedeno číslo kroužku (tetování)!!!
Přihlášky vyplňte na jednom tiskopise a zašlete pořadateli, po uzávěrce přihlášek budou vystavovateli sdělena čísla klecí a další potřebné informace. Jednu přihlášku používejte pouze pro přihlášení zvířat jednoho druhu. Dle potřeby je možné přihlášky kopírovat.
Přihlášku do expozice novošlechtění označte zkratkou „NŠ“. Za zvířata přihlášená do této expozice neplatí jejich vystavovatel klecné. Zaplatí však správní poplatek a katalog.

Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2010 !!!
Termín je nutno dodržet s ohledem na zpracování dat.

Prodej zvířat:
Bude realizován pouze prostřednictvím výstavní kanceláře. Prodejní cena musí být uvedena v přihlášce. Prodávající obdrží 90% z ceny uvedené v přihlášce. Kromě v katalogu uvedené prodejní ceny zaplatí kupující výstavnímu výboru 10% provizi. Pokud se vystavovatel rozhodne po odeslání přihlášky na výstavu (resp. během výstavy) své prodejné zvíře změnit na neprodejné, musí si ho sám koupit, tzn. výstavní pokladně zaplatí 20% z inzerované ceny zvířete.
K prodejním králíkům musí být doložen rodokmen.
Zvířata musí být na výstavišti nejpozději ve středu 12 1. 2011 od 10.00 do 18.00 hodin. Transport zvířat na výstavu a z výstavy si každý vystavovatel zajistí osobně.
!!!!!!!!!!!!!!! NEPOSÍLAT VLAKEM !!!!!!!!!!!!!!

Posuzování se koná ve čtvrtek 13. 1. 2011 bez přístupu veřejnosti.
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení, napájení a vzniklé škody během výstavy. Neručí za úhyn, poškození a ztrátu zvířat během přepravy.
V případě nekonání se výstavy z důvodu tzv. vyšší moci, bude vystavovatelům vrácena procentuální část poplatků po odečtení nutných nákladů pro zajištění výstavy.

Veterinární podmínky:

KRÁLÍCI musí být klinicky zdraví a musí být doloženi dokladem potvrzujícím očkování proti moru a myxomatóze, provedené nejméně 3 týdny před konáním výstav.
DRŮBEŽ HRABAVÁ, musí mít potvrzení o tom, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byla očkována proti pseudomoru drůbeže. U ostatní drůbeže se požaduje potvrzení o klinickém vyšetření.
HOLUBI musí být doprovázeni potvrzením, že byli 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy vakcinováni proti Newcastelské chorobě.

Ve všech případech, kde se hovoří o „potvrzení“, musí být potvrzeno soukromým veterinárním lékařem.

Výstavní poplatky:
Klecné: králík, drůbež, holub 50,- Kč
Správní poplatek: 70,- Kč
Katalog s oceněním: 80,- Kč

Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy s oceněním, který mu bude vydán, po předložení karty na katalog, u vstupních pokladen, při placení vstupného. Veškeré poplatky spojené s výstavou budete mít možnost zaplatit v době příjmu zvířat, nebo v průběhu výstavy přímo u prodejních pokladen (servis pro vystavovatele). Chovatel uhradí veškeré poplatky za přihlášená zvířata i v případě, že je nedodá. Nevyzvednuté katalogy budou vystavovatelům zaslány na jejich vlastní náklady.
Mladí chovatelé mají možnost vystavit libovolný počet zvířat, za čtyři z nich jsou osvobozeni od placení klecného. Tato sleva se však nevztahuje na prodejná zvířata. Mladí chovatelé jsou osvobozeni od platby správního poplatku.
Slevy mladým chovatelům (rok narození 1992 a mladší) budou přiznány v případě, že bude přihláška potvrzena mateřskou základní organizaci.

Výstava bude otevřena v pátek od 12.00 do 18.00, sobota od 9.00 do 17.00, neděle 9.00 – 12.00 hodin. Zvířata budou vydávána v neděli po 12.00 hodině,
!!! DŘÍVE VYDÁVÁNA NEBUDOU !!!

Galerie

Vloženo: 26. prosince 2010 Iveta a Pavel Prombergerovi Zobrazeno: 2255x
TOPlist