E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Klub chovatelů letců.

Dňa 6.3.2010 sa v SZCh Žilina uskutočnila VČS Klubu letúňov.
Zahájenie prináležalo predsedovi klubu Alexandrovi Kerekešovi, privítal prítomných, vrátanie garanta klubu Miroslava Nosála a zástupcu Českého klubu p. Motičku.
Správu o činnosti predniesol tajomník Jozef Hrabal.
Finančnú správu predniesol Ing. Martin Krešák.
Správu o letovej činnosti letový konateľ Ing. Martin Krešák.
Počas diskusie prebehli voľby-jednomyseľne bol odsúhlasený starý výbor. VČS schválila prednesené správy a letovú činnosť na rok 2010.
Ukončenie VČS urobil predseda klubu. Poďakoval prítomným, garantovi a hosťovi za účasť.
Zaželal všetkým zdravie, chovateľské úspechy, šťastnú cestu domov a po spoločnej fotografii schôdzu rozpustil.

Vloženo: 11. března 2010 Juraj Lehotský Zobrazeno: 1923x
TOPlist