E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Informace o Evropské výstavě.

Informácia o Európskej výstave

V dňoch 20. - 22. 11.2009 sa uskutoční v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 26.Európska výstava hydiny, holubov, králikov, morčiat a vtákov. Výstavené zvieratá budú umiestnené v 11 pavilónoch:
F, M1, M2 – holuby
M3, M4, M5 – králiky a morčatá
B, N, C – hydina
G – vtáky
S – expozícia mladých chovateľov
Výstavná kancelária bude umiestnená v pavilóne B, národné stánky a strava bude podávaná v pavilóne A. Predplatené vstupenky budú vydané v pokladniach výstaviska Agrokomplex. Predaju zvierat mimo areálu Agrokomplexu zabráni Mestská polícia.
Ubytovanie, strava a rokovacie miestnosti pre zasadnutia Prezídia EE sú zabezpečené v Agroinštitúte Nitra. Garanti a pomocný personál pri stavaní klietok budú ubytovaní v hoteli Nitra, posudzovatelia v hoteli Olympia.
Výstavné klietky sa začnú stavať dňa 7.11.2009. S návozom klietok do jednotlivých hál sa začne od 26.10.2009. Na výzvu pomoci zabezpečenia EV reagovalo len 13 OV SZCH /Michalovce, Komárno, Trenčín, Levice, Vranov n/Topľou, Martin, Žiar nad Hronom, Topoľčany, Nitra, Košice – mesto, Košice – okolie, Rimavská Sobota, ZO Gbely. Aj z tohto prehľadu sa dá zistiť práca a prístup k EV. Výstava bude slávnostne otvorená v piatok dňa 20.11.2009 v pavilóne A za účasti pozvaných hostí. Pred slávnostným otvorením výstavy sa bude konať tlačová konferencia. Pre verejnosť bude výstava otvorená v piatok 20.11.2009 od 13,00 - 18,00 hod.
sobota 21.11.2009 od 8,00 – 18,00 hod.
nedeľa 22.11.2009 od 8,00 – 14,00 hod.
Chovateľský večer sa uskutoční v sobotu dňa 21.11.2009 od 19,00 hod. v pavilóne A.
Na výstave bude vystavených okrem exotického vtáctva a morčiat 20 741 zvierat z 22 štátov Európy /Belgicko-288, Bosna – 151, Bulharsko – 180, Dánsko – 130, Nemecko – 4 566, Francúzsko – 317, Veľká Británia – 29, Taliansko – 362, Chorvátsko – 452, Litva – 10, Luxembursko – 175, Holandsko – 279, Rakúsko – 1520, Poľsko – 425, Rumunsko – 207, Sbsko – 264, Švajčiarsko – 751, Slovinsko – 251, Slovensko – 4964, Česko – 3145, Maďarsko – 803. Expozícia mladých chovateľov bude umiestnená samostatne a bude pozostávať z 1472 zvierat z 15 štátov /králiky – 775, hydina – 427, holuby – 270/. Celkove bude vystavených 8007 kusov králikov, 4591 kusov hydiny a 7692 holubov. O uvedený počet zvierat sa bude starať 170 garantov.
Pri príležitosti EV môžu chovateľské kluby propagovať národné plemená. Ich prezentácia je bezplatná. Výrobcovia krmív a chovateľských potrieb majú možnosť prezentácie a predaja svojich produktov za poplatky resp. sponzorovania výstavy.
Ceny, medaile a katalógy sa budú vydávať pre zahraničných vystavovateľov iba kontaktným osobám podľa vopred zostaveného harmonogramu. Slovenskí vystavovatelia si prevezmú ceny individuálne na určenom mieste.
Zvieratá posúdi asi 150 posudzovateľov, ich zadelenie a počet za jednotlivé krajiny je v zmysle reglementu Európskej výstavy.
Nakoľko Slovenský zväz chovateľov nedisponuje dostatkom výstavných klietok, musí tieto zapožičať z Čiech, Maďarska Rakúska a od ZO SZCH Košice-Barca.
(Převzato od Slovenského svazu chovatelů).

Vloženo: 11. listopadu 2009 Radovan Rohovský Zobrazeno: 2035x
TOPlist