E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Návštěva Albertovce.

Hřebčín na Albertovci, původním panství rodu Lichnovských, byl založen nedlouho po nástupu komunismu k moci - v roce 1952. Ministerstvo zemědělství tehdy rozhodlo, že Státní hřebčín Hostouň bude ze Šumavy přesunut dále do vnitrozemí a pověřilo jeho tehdejšího ředitele MVDr. Prokopa Večeřu výběrem vhodného umístění.

Z možných alternativ, které mu byly doporučeny Krajským národním výborem v Ostravě, zůstaly v užším výběru tři lokality: Albertovec, Hladké Životice a Velké Heraltice. Konečné rozhodnutí, ve prospěch Albertovce, bylo velmi ovlivněno tehdejším demografickým složením obyvatelstva v daných oblastech. Zatímco Albertovec byl osídlen rodáky, známými svou pracovitostí, původní obyvatelstvo německé národnosti bylo z ostatních dvou posuzovaných lokalit po válce vystěhováno.

Původním posláním hřebčína Hostouň na Šumavě, i po přestěhování do Albertovce, byla produkce jezdeckých koní pro potřebu armády, hřebců pro zemský chov a klisen pro obnovu základního stáda. Vojenská hříbárna byla v Hostouni od roku 1918. Před druhou světovou válkou byl vojenský hřebčín Hostouň evakuován, po válce se do Hostouně žádná z původních klisen už nevrátila. Základní stádo klisen bylo vytvořeno z klisen ukořistěných za války ze známých německých plemen, několika klisen plnokrevných a klisen z chovu československých hřebčínů. V polovině šedesátých let armáda přestala reflektovat na jezdecké koně a chovný cíl se změnil na produkci koně všestranně užitkového, hospodářského.

V roce 1990 byl systematický chov koní na Albertovci ukončen. Z původního počtu koní zůstala do roku 2006 jen polovina (182 koní) a podmínky odpovídající hřebčínské úrovni šlechtitelského chovu nebyly zachovány. Noví majitelé se snaží vrátit Albertovci jeho tradici a slávu. O výsledcích jejich snažení se můžete přesvědčit sami při návštěvě areálu Albertovec.

Galerie

Vloženo: 15. června 2009 Radovan Rohovský Zobrazeno: 1706x
TOPlist