E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Místní výstava drobného zvířectva.

Petra Bezruče v soboru 12. září 2009
u příležitosti Klimkovického jarmarku


Výstavní podmínky:

Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných králíků, drůbeže a okrasných a užitkových holubů.
Králíci – budou vystavování jako jednotlivci a 3 nebo 4 členné kolekce, kdy musí v den posuzování dosáhnout stáří (velká pl. 5 měs., malá a střední 4 měs.)
Drůbež – velká, zdrobnělá a zákrslá bude vystavovaná jako kolekce 1,2 drůbež vodní, husy a krůty 1,1
Holubi - budou vystavování jednotlivě v klecích, nebo ve voliéře v počtu 5-8 holubů

1. Příjem zvířat proběhne ve čtvrtek 10.9.2009 od 14 hod. do 19 hod.
U příjmu chovatelé - drůbeže jsou povinni nahlásit váhu zvířete, pohlaví a číslo kroužku
- králíků mohou mít na lístečku napsané tetování, váhu zvířete, plemeno, pohlaví
2. Posuzování zvířat proběhne v pátek 11.9.2009 od 9 do 13 hod. bez přístupu veřejnosti.
3. Vystavovatelé nejlépe oceněných zvířat obdrží poháry a čestné ceny. V rámci soutěže o nejlepší kolekci holubů v jednotlivých kategoriích budou udělené další poháry viz. další strana přihlášky.
Výstava pro veřejnost bude otevřena : v sobotu 12.9.2009 Český svaz chovatelů ZO Klimkovice Vás zve k návštěvě a obeslání
MÍSTNÍ VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
a soutěžní výstavou 4-členných kolekcí holubů,
1. která se koná v místním parku od 8 do 15 hodin
2. Prodejná zvířata budou vydána po zaplacení, 10% z prodejní ceny připadne pořadateli. Cenu vyznačte v přihlášce a rodokmen s potvrzení o vakcinaci dodejte při předání zvířat.
3. Zvířata mladého chovatele zaznačte v přihlášce v pravém rohu „MCH“.
4. Výstavní výbor ručí za ustájení a krmení zvířat po dobu výstavy, zvířata podezřelá z nemoci budou z výstavy vyřazená. I rýma je nemoc!!!
5. Výstavní výbor si vyhrazuje právo na změny v zájmu výstavy, v příp. aktuálních změn veterinárních podmínek nutno respektovat!!!
6. Výdej zvířat bude v sobotu po 12.9.2009 po 15-té hodině.
7. Uzávěrka přihlášek bude ve čtvrtek 27.8.2009 a nebude prodloužena.

Každý vystavovatel je povinen zakoupit si katalog v ceně 20 Kč a zaplatit správní poplatek ve výši 30 Kč.
Mladí chovatelé klecné neplatí!!!

Čitelně vyplněnou přihlášku doručte na adresu:
Radim Boháč, Palackého 375, 742 83 Klimkovice nejpozději do středy 27.8.2009 nebo e-mailem : BohacRad@seznam.cz , info: tel. 605 882 821

Veterinární podmínky:

Králíci – musí být doprovázeni potvrzením, že byli nejméně 3 týdny před přemístěním vakcinování proti moru králíků a myxomatóze a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám.
Holubi – musí být doprovázení potvrzením, že byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním vakcinování proti Newcastelské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být udáno datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny).
Vodní drůbež – starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu byla vyšetřena s negativním výsledkem na pulorovou nákazu – sérologickým vyšetřením
Hrabavá drůbež - starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu byli vakcinováni proti Newcastelské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakciny).

Přijďte s rodinou a přáteli se pobavit v pěkných prostorách sadu Petra Bezruče a shlédnout výsledky práce organizovaných chovatelů. Připraveno bohaté občerstvení, kolo štěstí, loďkování atd.
- NOVINKA - NOVINKA - NOVINKA - NOVINKA - NOVINKA - NOVINKA -

ZO ČSCH Klimkovice ve spolupráci s generálním sponzorem Staz s.r.o. Opava, vypisují pro rok 2009 v rámci místní výstavy drobného zvířectva v Klimkovicích následující soutěže týkající se místní výstavy holubů.
1. V kategorii holubů vypisujeme soutěž čtyřčlenných kolekcí. Každá kolekce se bude skládat nejméně z jedné holubice označené poznávacím kroužkem a dalších třech holubů dle vlastního výběru. V rámci kolekce budou označeny poznávacím kroužkem všechny holubice, pakliže jich bude více než jedna, která je podmínkou pro zařazení kolekce do soutěže.
2. Posuzovatel vybere podle vlastního uvážení nejlepší kolekci výstavy. Tato bude vybrána z vítězných kolekcí jednotlivých kategorií.
3. Vítězné kolekce budou oceněny poháry. Nejlepší kolekce výstavy obdrží hlavní cenu pro vítěze výstavy, ostatních 7 vítězných kolekcí obdrží pohár. Soutěže kolekcí se vypisují pro následující kategorie
1/ nejlepší kolekce českého plemene
2/ nejlepší kolekce českých rejdičů
3/ nejlepší kolekce rejdičů
4/ nejlepší kolekce racků
5/ nejlepší kolekce bradavičnatých
6/ nejlepší kolekce voláčů
7/ nejlepší kolekce ostatních výše neuvedených plemen

4. Dalším holubům vystaveným v kategorii jednotlivců budou uděleny čestné ceny. Do soutěže jednotlivců budou zahrnuti i holubi vystaveni v kolekcích. Předpokládá se, že čestná cena bude udělena na cca každého patnáctého holuba.
5. Čestné ceny a poháry pro vítěze soutěže holubů věnuje generální sponzor výstavy.
6. V rámci propagace výstavy budou výše uvedené údaje publikovány v odborném tisku, prezentovány na internetu, popř. propagovány přijatelnou formou v základních organizacích okresu Ostrava, Opava, popř. specializovaných klubech Ostravské bagdety, Rejdičů a racků, Rakovnického kotrláka,Klubu chovatelů slezských plemen apod.

Galerie

Vloženo: 3. září 2009 Gerhard Stein Zobrazeno: 1998x
TOPlist