E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Nonela zákona.

Jak zabránit týraní zvířat .

Novinka pro chovatele zvířat

Policisté budou moci vstupovat na soukromý pozemek, když bude vysloveno důvodné podezření, že zde dochází k týraní zvířat, nebo že se tam týrané zvíře nachází. Tato žádoucí změna vyplývá z nového zákona o policii.
Od 1. ledna 2009 je totiž účinný nový zákon o Policii ČR – zákon č.273/2008 Sb., o Policii České republiky. Tento zákon v ustanovení § 40 upravuje právo vstupu policistů do jiného prostoru nebo na pozemek, existuje-li důvodné podezření že se tam nachází týrané zvíře.
Z toho §40,zákona č, 237/2008 Sb. lze citovat:
Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.
1) Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvracení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.
2) Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v případě
a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý,
b) pronásledování osoby,
c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.
3) Policista je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v odstavci 1 toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly
4) Policista je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby : nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví nezúčastněné osoby.
5) Po provedení úkonu nebo jiných opatření je policista povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatelé obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.

Tuto změnu lze jedině přivítat ,protože dosud bylo v některých případech obtížné domoci se vstupu do prostor, kde docházelo k týraní zvířat.

Václav Philipp

Vloženo: 25. ledna 2009 Václav Philipp Zobrazeno: 1467x
TOPlist