E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Metodika chovu holubů ( VIII.díl ).

Neméně důležité jsou minerální látky, které jsou potřebné pro různé životní funkce, jako např. vápník, coby důležitá část vaječné skořápky a také kostí. I minerály jsou obsažené v krmivu, ale v tak malém množství, že je nutné je doplňovat např. grity, koláči apod., jak již bylo popsáno v minulé kapitole. Např. grit je důležitý i z jiného hlediska. Drobné kamínky napomáhají k drcení krmiva, v podstatě nahrazují naše zuby. Takže pokud si je holub nemůže opatřit sám, tak se tomu děje, když volně lítá, musí do voliéry dostat jiný zdroj – grit. Další důležitou součástí výživy holubů jsou vitamíny. I ty najdeme v krmení, ale opět ve velmi malé míře a jejich dotace jinou formou, např. do vody, na krmení aj. je nezbytná. Grit a tzv. holubí koláče by dnes neměly chybět v žádném holubníku, a to i v takovém, kde holubi mají možnost proletu. Důležitý je také správný poměr minerálů a přesná dotace vitamínů. Tak jak je špatně, když vitamíny a minerály chybí, je stejně špatně, pokud je něčeho příliš.

A právě grity a podobně doplňky (koláče, granuláty, moučky) jsou určeny k volnému podávání, kdy si holub sám dávkuje, respektive doplňuje to, co nezískal z krmení. Tady by předávkování hrozit nemělo, nicméně u voláčů dochází někdy k přežírání i gritem. Stává se to především tehdy, když chovatel zapomene svým holubům grit doplnit, nebo předloží něco nového a to jim zachutná. Ono jim v podstatě chyběla určitá složka, která je obsažena v právě doneseném doplňku, např. koláči. Holubi se ji snaží rychle doplnit a tím dochází k přežrání a u voláčů k následnému svěšení volete.

V běžných krmivech najdeme téměř všechny základní živiny, minerály i vitamíny. Žádné však neobsahuje vše a už vůbec ne v množství či poměru, který je pro holuby potřebný. Proto je důležité krmit směsí různých krmiv a některé minerály a vitamíny přesto i doplňovat ve specifických přípravcích. Toto platí dvojnásob pro holuby, kteří jsou chováni ve voliérách.

Kvalitní krmení je určitě základem úspěšného chovu, ale tak jak máme různé skupiny holubů, musíme jim přizpůsobit i složení krmné dávky. Znamená to, že king potřebuje něco jiného než pražský rejdič a něco jiného zase norvičský voláč. Taková základní univerzální směs by mohla vypadat např. takto: pšenice 25 %, kukuřice 20 %, ječmen 20 %, hrách 10 %, čirok 10 %, peluška 5 %, proso 5 %, řepka 5 %.

V období odchovu mladých a také pro mladé samotné je dobré zvýšit podíl bílkovin – tj. hrách, peluška, vikev, čirok, což se pozitivně odráží na rozvoji svalové hmoty a celkovém dobrém vývinu holoubat. Procento těchto komodity celkově by mohlo být tak okolo 40 %.

Pro období přepeřování je zase nutné zvýšit přísun olejnatých semen – jako např. řepka, slunečnice, lněné semínko – to speciálně ale holubi brát příliš nechtějí. Navíc jsou k dostání i speciální granule, lépe řečeno extrudované granulky, které jsou přidávány do krmné směsi a usnadňují přepeřování a pokud vím, jsou vyráběny na bázi olejů. Tyto olejniny, ale také bílkoviny, se podílí na tvorbě nového peří, proto je jejich přítomnost v krmné směsi v tuto dobu nezbytná. Velmi vhodné je využívat v tomto období také olejové prostředky určené pro holuby. Nejen že napomáhají dobrému přepeřování, ale také jsou využitelné na podávání vitamínů na krmení, což je v době přepeřování velmi důležité a aplikace vitamínů na krmení pomocí olejíčků je také velmi účinná. Dnes máme mnoho preparátů, které se velmi dobře doplňují, dokonce až tak, že tvoří ucelené systémy dotace konkrétních vitamínů či minerálů. Zvláště vitamín A a komplex vitamínů B, které posilují obranyschopnost organismu a posilují jeho přirozenou imunitu, jsou pro přepeřování, představující pro holuby určitou zátěž, nedocenitelné. V tuto dobu by již chovní holubi neměli být zatěžováni starostmi o potomstvo a veškerou svou energii by měli věnovat právě probíhající výměně peří.

Po přepeření by si holubi měli odpočinout a pomalu se připravovat na nadcházející chovnou či závodní sezónu, což opět znamená impuls ke změně krmení. To již nemusí být tak energetické, v podstatě na řadu přicházejí různé diety. Základní složkou těchto směsí je ječmen, který v zimním období dodává organismu teplo, podobně jako kukuřice a může tvořit až okolo 30 % krmné dávky. Velmi dietetické jsou ale také kardi, dari, loupaný ovec, rýže. Holubi je sice neradi berou, ale v krmné dávce pro zimní období mají své neoddiskutovatelné místo. I zde jsou velice vhodné granuláty, např. mrkvový granulát slouží také k vyčistění organismu.

Granulované krmivo zasluhuje alespoň krátkou zmínku, navíc když se v poslední době objevují speciálně připravené pro holuby. Kvalitní granulované krmení obsahuje všechny potřebné složky v přesném poměru, a proto nám může usnadnit práci, čas a často i peníze, potřebné ke shánění kvalitních komodit. Nejsou však vhodné pro každé plemeno, především ne pro voláče. I když znám chovatele voláčů, kteří granulemi krmí, jsem přesvědčen, že granule nám mohou nadělat mnoho problémů, protože jejich cesta trávícím traktem je oproti zrninám pomalejší. Pokud voláč svěsí vole, může tak dojít ke zkvašení jeho obsahu mnohem dříve, než pokud by to byla klasická směs. Stejný problém, svěšené vole, může vzniknout i při krmení luštěninami, především hrachem a také kukuřicí. Názory na to se různí, protože znám chovy, které kukuřici nedostávají z výše zmíněného důvodu vůbec a hrách jen velmi opatrně, a na druhou stranu znám chov, ve kterém je krmná dávka v chovném období tvořena zhruba 50 % hrachu bez nějakých následků. Já sám krmím jak kukuřici, tak hrách, pelušku, vikev a spíš si myslím, že svěšené vole nám signalizuje zdravotní indispozici jedince. Toto ale neplatí např. u norvičských voláčů, kde je třeba krmení a technice krmení věnovat zvýšenou pozornost.

A když jsme u techniky krmení, ještě jednou se k ní vrátím, ale tentokráte z jiného pohledu. Setkáváme se s různými názory na to, jak často a kolik krmit. Upřednostňoval se způsob, že holubi musí mít tolik, kolik jsou schopni beze zbytku sebrat. Tento způsob je ale podle mého názoru nevhodný právě v chovu voláčů. Já osobně mám na holubníku zasypáno stále tak, aby si holubi mohli kdykoliv něco vzít. Ono totiž k již několikrát zmíněnému svěšení volete dochází i tehdy, když se holubi prostě přežerou, což může být důsledkem toho, že v krmítku nic nebylo. Takže pokud toto eliminuji tím, že mají stále něco k mání, svěšené vole může opravdu být tím signálem, že s holubem není něco v pořádku.

Tak, jak máme různé skupiny holubů, máme i různé důvody, proč holuby chováme, což nám ve svém důsledku určuje i složení krmné dávky. V krmné dávce se tak často odráží znalosti a zkušenosti chovatele a neposlední řadě také finanční možnosti a vůbec dostupnost určitých komodit. Dříve se krmilo zrninami, které byly v podstatě odpadové – u nás se tomu říká „pozadek“. Základ nebo často i 100 % krmné dávky tvořila pšenice a ječmen a podle možností se přidalo trochu kukuřice, možná hrachu a když byla, tak i řepka. Navíc holubi nedostali dřív, než bylo všechno z krmítek vybráno a všechno bylo v pořádku, kupa mladých a super zdraví. Tím označením dříve nemyslím dobu až tak vzdálenou, protože i já si, byť matně, vzpomínám na takovéto krmení, když jsem začínal. Ale je důležité si uvědomit, že se mění požadavky na holuby, holubi jsou daleko prošlechtěnější a tím jsou i větší jejich nároky, navíc jsou vystavováni nemocem, o kterých naši dědové nikdy neslyšeli a ani nemohli, protože prostě nebyly. Dnes je situace v možnosti sehnat různé komponenty, jako např. čirok, kardi, dari, nebo již hotové směsi, případně granule daleko větší a díky tomu můžeme vytvořit pro naše miláčky odpovídající podmínky. A kvalitní krmení je opravdu základním kamenem každého chovu, protože i to nám pomáhá posilovat holuby a jejich přirozenou imunitu.

pokračování příště......

(Poznámka : tento článek byl publikován v Chovatelském magazínu.)

Galerie

Vloženo: 29. července 2008 Kamil Vajda Zobrazeno: 3323x
TOPlist