E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Metodika chovu holubů ( III.díl ).

Dostatek prostoru je základní veličina pro zdárný chov i odchov mladých, protože zdraví našich holubů je založeno mimo jiné na dostatku prostoru v holubníku, případně voliéře. V dnešní době je voliéra téměř povinnou součástí každého holubníku. Jednak chrání holuby před predátory ze vzduchu, „neobtěžují“ své okolí, holubi z voliér jsou klidnější, což může být i pro naše záměry důležité, ale předně, pokud budou naši holubi poletovat různě po okolí, může nastat situace, kdy sice budeme dětem říkat, že tady máme holuby, ale oni budou zrovna někde jinde. Těch důvodů je celá řada, ať už více či méně opodstatněných, ale prostě a jednoduše, bez voliéry je to dnes velmi těžké. Doporučení, ne nařízení, říkají, že v jednom holubníku (oddělení) by nemělo být více než 20 párů holubů. Na jeden pár se doporučuje 0,5 až 0,8 m2 podlahové plochy. Toto je závislé jak na zvoleném plemeni, tak i na celkové velikosti holubníku. Každopádně v tomto případě platí, že čím více, tím lépe. Holubník by neměl být příliš vysoký, to je spíše z praktického hlediska, aby se nám holubi dobře chytali. Pokud stavíme jeden holubník, měla by u něj být možnost vytvoření jakési přepážky tak, aby bylo možné po sezóně holuby rozdělit podle pohlaví. Dobré je pamatovat i na oddělení pro výletky, což znamená, že holubník by mohl mít i 3 oddělení. Oddělení pro výletky je vhodné, protože mladí holubi nám výrazně zvedají počet holubů na holubníku, což může vést k velkým potížím s udržením dobrého zdravotního stavu. Navíc v ideálním případě by výletci měli dostávat trochu jiné krmení a hlavně nejsou utlačováni starými a naopak staří holubi nejsou rušeni výletky, takže samá pozitiva a sociální jistoty. Pokud ale budeme mít k dispozici dostatečně prostornou voliéru, věřím, že i toto bude holubům v prostorech SVČ vyhovovat, a pokud nebudeme mít výstavní ambice, tak i dostačovat.

Dobré světlo je také jeden z důležitých faktorů správného holubníku. Uvádí se velikost oken 1/6 až 1/8 podlahové plochy. Okna by měla být umístěna níže, aby podlaha byla dobře osvětlena. To je důležité proto, že na podlaze jsou umístěna krmítka, gritníky atd., aby k nim holubi měli přístup po celý den. Větrání nebo ventilace vzduchu v holubníku je dalším velmi důležitým faktorem, který získává na důležitosti u sportovně vedených holubů – např. poštovních nebo vysokoletců. Tradiční je metoda cigaretového kouře ale prostě a jednoduše – i nám se na holubníku musí dobře dýchat. Je dobré, pokud máme odvod vzduchu z holubníku. Mohou to vyřešit i velká okna, která budou vybavena místo skla pletivem. V žádném případě by však na holubníku neměl být průvan. Problémů se správnou ventilací a dostatečnou světlostí holubníku vyřešíme výše navrhovaným provedením voliéry.

Dalším důležitým prvkem, který se podle mého částečně podceňuje, je izolace. Izolace podlahy proti vlhkosti je popsána již výše. Ale neméně důležitá je i tepelná izolace. Ani ne tak kvůli zimě, ta holubovi až tak nevadí a např. i staří holubáři říkali, že holub má přes zimu vymrznout, ale naopak, aby se vnitřek příliš nezahříval během horkých letních dnů. Holubům teplo nejen ztěžuje dýchání, vždyť i my lidé v takovou dobu vyhledáváme místa, kde je možné se zchladit, ale především může ovlivňovat líhnivost holoubat, kdy může docházet k vysušování vajíček.

Pokračování příště ....

(Poznámka : tento článek byl publikován v Chovatelském magazínu.)

Galerie

Vloženo: 27. června 2008 Kamil Vajda Zobrazeno: 4499x
TOPlist