E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Metodika chovu holubů (I.část).

Úvod

Tato metodika je předpokládám první svého druhu, která je zaměřena na chov holubů v prostředí Středisek volného času nebo podobných organizací. Nejdříve jsem si kladl otázku, proč vlastně na tomto místě chovat holuby. Všeobecný názor lidí žijících ve městech není zrovna holubům nakloněn a navíc je negativní obraz holubů živen často i v médiích. Jistě, trus holubů je velmi agresivní a v tomto ohledu bezesporu mají všichni odpůrci zdivočelých holubů ve městech pravdu – určitě může ničit památky, sochy a v místech, kde hnízdí, to není ideální z pohledu čistoty okolí. Nicméně holubi také „ošetřují“ střechy těchto památek, kde likvidují mechy a různé traviny, které se tak často na střešních krytinách objevují, a tím zabraňují jak jejímu poničení právě díky rozpínavosti těchto kultivarů, tak i zanášení okapů, do kterých se zplavují. Krom toho sbírají v parcích, na chodnících i jinde v okruhu svého hnízdiště drobné kamínky, které mohou být velmi nepříjemné pro dnes populární sport – jízdu na kolečkových bruslích. Tyto kamínky jim totiž slouží jako zuby, kdy potravu, kterou tvoří za normálních okolností různé zrniny a semena, rozemelou v žaludku právě těmito drobnými kamínky. Ale dovedete si představit Benátky nebo londýnské Trafalgarské náměstí bez holubů? To by bylo jako jahody bez šlehačky, taky dobré, ale …
„Přítomnost holubů ve městech na jedné straně zdánlivě přispívá k oživení prostředí města, na druhé straně však představuje škody na objektech a přináší s sebou i mnohá zdravotní rizika. Nutno podotknout, že za rizikové považujeme zdivočelé holuby, kteří hnízdí na střechách, římsách, ale i půdách a zdrojem jejich potravy bývají i skládky, zbytky lidské potravy, mořené obilí a různé odpadky. Od této skupiny je třeba odlišit holuby, pro jejichž chov jsou vytvořeny vhodné podmínky, podléhající veterinární kontrole.“
Zdroj: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
http://www.khsova.cz/01_obcanum/pohled_hygieny_na_vyskyt_holubu.php?datum=2004-07-15Dalším aspektem pro by mohl být narůstající zájem dětí o „venkovské dvorečky“ v zoologických zahradách apod. Děti dnes znají velmi mnoho exotických papoušků ze zoologických zahrad, zoo butiků a zoo prodejen, ale ta „obyčejná“ zvířata, která chovali naši dědečkové a babičky na selských dvorech často už ani nepoznají. To se samozřejmě netýká jen holubů, ale mohl by to být také chov drůbeže, koziček apod., kde však vzhledem k umístění středisek volného času, často v centrech měst, není vždy proveditelné díky místním vyhláškám o chovu domácích zvířat. Nicméně slepice, respektive kohouti, kozy a ovce vydávají určité zvuky a produkují hnůj, což by mohlo okolo bydlícím z pochopitelných důvodů vadit. Oproti tomu mají holubi obrovskou výhodu. Samozřejmě bych doporučoval volit jiná plemena než ta původní, která byla na statcích k vidění, protože jejich úkolem byla především produkce masných holoubat ke zpestření jídelníčku. U holubů můžeme vybírat z více jak 2000 plemen a to má ještě každé plemeno mnoho barevných a kresebných rázů (to znamená barvu a kresbu svého opeření), kdy některá plemena nabízí i téměř 100 takovýchto variant. V tomto materiálu se pokusím doporučit a na fotografiích představit plemena holubů, která by jednak svou nenáročností a především atraktivností mohla být zajímavá. Určitě to budou plemena menší, která jsou méně náročná na množství krmení, a plemena ze skupiny strukturových holubů, tj. holubů se zvláštní strukturou opeření, jež budí zaslouženou pozornost vždy a všude. Některá z těchto plemen jsou také snáze ochočitelná a naučitelná reagovat na konkrétní podněty, což může částečně nahradit i zmiňované papoušky, a především jejich pořizovací cena je v porovnání s papoušky zanedbatelná – samozřejmě pokud se budeme bavit o větších papoušcích. Pokud si chceme papouška ochočit, znamená to dokrmovat mladé ještě v budce, což je velmi pracné a vyžaduje již značné zkušenosti a znalosti. U holubů stačí jen získat důvěru třeba i u již dospělých zvířat a není problém je naučit zobat z ruky apod.


Galerie

Vloženo: 1. června 2018 Vajda Kamil Zobrazeno: 5000x
TOPlist