E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Husy dypolcké hD

Jiné názvy: Husi diepholzské

Původem z Německa. Chovným cílem je středně těžká husa, schopná výkrmu, dobře využívající statková krmiva a snášející ve dvou oddělených cyklech celkem 30 a více bílých vajec o nejmenší hmotnosti 140 g; vejce sama vysedí; první snáškový cyklus začíná již na podzim.

Středně velká, lehce pohyblivá bílá husa hrdého, vzpřímeného postoje, s delším trupem, štíhlejším krkem, s delší, úzkou hlavou a středně dlouhým, rovným zobákem; je živého temperamentu.

Hmotnost: houser 6,2 - 7,4 kg, husa 5,2 - 6,4 kg.

Velikost kroužku: 27, 27

Hlava: delší, plochá, značně úzká, bez znatelných lící; horní linie hlavy od zobáku až k šíji mírně táhle klenutá

Oči: tmavě modré

Obočnice: úzké, oranžově žluté

Zobák: středně dlouhý s rovnou horní linií, kterou navazuje plynule do linie čela, oranžově červený s narůžovělým nehtem

Krk: delší, jeho délka odpovídá asi 2/3 délky trupu, štíhlý, zpříma nesený, v horní části poněkud zahnutý.

Postava (trup): Trup poněkud delší, široký a hluboký, silně stavěný, dobře zaoblený, výše nesený. Záda téměř rovná, jen málo podélně klenutá, široká, do stran dobře zaoblená, k ocasu plynule klesající. Prsa dlouhá, široká, plná. Břicho plné, hladké, dobře zaoblené, u houserů a hus do jednoho roku bez podbřišku, u starších hus s menším jednoduchým podbřiškem; naznačený jednoduchý podbřišek u housera však není vadou.

Křídla: vysoko nesená, těsně přilehlá, špičky ručních letek se na kořeni ocasu lehce kříží.

Ocas: vodorovně nesený, uzavřený, plný kryt ocasu prodlužuje linii zad.

Nohy: Holeně středně dlouhé, jen částečně zakryté peřím. Běháky středně dlouhé, silné, ale ne hrubé, načervenalé se světlými drápy.

Opeření: tvrdé, dobře přilehlé.

Barva: Bílé - čistě bílé peří po celém těle.

Výlukové vady: široká, hrubá, krátká nebo příliš dlouhá hlava, příliš krátký nebo příliš dlouhý krk, velmi nízko nesený trup, kýl, dvojitý podbřišek, šedé peří ve větším rozsahu.

Malé vady: nepatrné odchylky od typu, trochu vyšší čelo, poněkud výše nesený trup, mírně šikmý podbřišek, šedé peří v nepatrném rozsahu.

Ostatní: Zdroj: Vzorník plemen drůbeže; F. Tuláček a kolektiv

TOPlist