E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Poštovní holub

Jiné názvy: S: poštový holub, N: Sporttaube, Brieftaube, A: Racing Homer (mezinárodní vzorník schválený sjezdem FCI v portugalském Portu dne 25.ledna 1985

rychlý a vytrvalý holub

Velikost kroužku: 8 nebo 9

Pořadí důležitosti znaků při posuzování: 1. vyváženost a svalstvo; křídla a kvalita peří 2. celková kostra, hrudní kost a vidličky; hřbet, kostřec a ocas 3. celkový dojem, hlava, oči, výraz

Hlava: výrazná, stejnoměrně zakulacená nebo i nad očima lehce zploštělá; šířka čela by měla být rovna jeho výšce; záhlaví je rovněž výrazné; holubi (samci) mají hlavu výraznější než holubice

Oči: výrazné, živě se lesknoucí, napovídají dobrému zdravotnímu stavu holuba; barva očí (druh) není důležitá

Obočnice: není jim předepisován větší význam; musí však být výrazné a pokud možno šedé nebo bílé

Zobák: velikostně úměrný hlavě a dobře uzavřený

Ozobí: nemělo by se vyvíjet s věkem holuba a musí být suché a bíle ojíněné

Krk: dobře opeřený a v šíji co nejsilnější

Postava (trup): trup se musí jevit jako pevný a dobře vyvážený celek aerodynamického tvaru, s pružným a tělu úměrně vyvinutým svalstvem; záda jsou mezi rameny široká, hřbet musí být také vyvážený a dobře opeřený; kostřec přechází plynule v ocas; šířka hrudi a zaoblený hřeben hrudní kosti podmiňují vyváženost trupu; těžiště trupu je v jeho přední části. Pánevní kosti: výběžky stydkých kostí jsou pevné a musí se navzájem dotýkat; dvou až třímilimetrová vzdálenost mezi konci výběžků stydkých kostí (v klidu holuba) je považována za malou vadu - ovšem jen za předpokladu, že tyto kosti jsou pevné a silné a nejsou příliš vzdálené od hrudní kosti; v tomto znaku se přísněji hodnotí holubi než holubice. Kostřec: je pokračováním hřbetu a musí být bohatě opeřeny

Křídla: ramena křídel jsou silná, krátká a silně opeřená; křídelní svaly mají být co nejkratší; roztažená křídla jsou lehce zaoblená; loketní letky jsou pokud možno co nejširší a úměrné letkám ručním; 7.-10. ruční letka se směrem ke svému konci zužuje; křídelní letky, a zvláště pak jejich stvoly, mají být co nejpružnější; křídelní krovky jsou vyvinuty tak, aby zpevňovaly jak loketní, tak ruční letky; opeření spodku křídel je hojné, a hebké, aby při letu holuba nekladlo vzduchu velký odpor

Ocas: úměrný tělu

Nohy: úměrné tělu

Opeření: hojné a hebké

Barva: opeření: není předmětem posuzování

Držení těla: poštovní holub se vždy dobře nepředvádí; bývá nervózní a strnulý; plaše reaguje na sebemenší podněty z okolí; nedostatek klecové drezúry proto není při posuzování považován za vadu

Galerie

TOPlist