E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

28.8.2010 » Opava Kylešovice

Opava Kylešovice
28. srpna 2010 - 29. srpna 2010

Druh výstavy: Místní výstava drobného zvířectva
Druh akce: Výstavy

Komentář:
Český svaz chovatelů, základní organizace Opava – Kylešovice
Organizační a výstavní podmínky
Výstava se koná 28. – 29. 8. 2010 v chovatelském areálu v Kylešovicích
v sobotu od 8 - 19 hod. a v neděli od 8 - 17 hodin

1. Výstavu lze obeslat zvířaty, řádně registrovaných, tetovaných a kroužkovaných (králíci, drůbež, holubi, exoti aj.)
2. Přihlášená zvířata se budou přebírat ve čtvrtek 26.8. od 16,00 – 20,00 hod. pod dohledem veterinárního lékaře.
3. Posuzování zvířat bude v pátek 27.8. 2009 bez přístupu veřejnosti.
4. U prodejných zvířat si cenu určí chovatel sám, rodokmen předá při předávání zvířat pořadateli. Cena bude navýšena o 10% ve prospěch pořádající organizace.
5. Při předání zvířat předložit veterinární potvrzení dle platných předpisů, jinak nebudou zvířata přebrána .
6. V případě úhynu nebo ztráty zvířete, výstavní výbor uhradí majiteli škodu dle orientačních cen na základě usnesení ÚOK.
7. Vystavovatelům budou zvířata předána v neděli po 17,00 hodině.
8. Výstavní výbor ručí za řádné krmení a ustájení zvířat. Neručí za uhynutí zvířat během dopravy.
9. U králíků – 3-4 členné kolekce – sourozenci, rodiny nebo jednotlivci. Drůbež 1+2, vodní drůbež 1+ 2. Zvířata předem zvážit.
Holubi ve voliéře 4 ks, ostatní v klecích. Označte, zda chcete holuby do voliéry nebo
do klecí.
10. Výstavní poplatek 60 Kč včetně katalogu. Každý vystavovatel může vystavit neomezený počet zvířat.
Registrovaný MCH bez poplatku ( prokáže se platným průkazem, označí přihlášku jako
MCH).
11. Registrovaný MCH je povinen zakoupit jeden výtisk katalogu v ceně 25,- Kč
12. Soutěžní podmínky mezi organizacemi v odboru králíci, drůbež, holubi.
Zástupce ZO při přejímce zvířat určí, která čísla klecí budou ZO reprezentovat a tyto čísla se vloží do obálky a zalepí. Vyhodnocení bude provedeno pořádající ZO po skončení posuzování. Při rovnosti počtu získaných bodů bude rozhodovat počet získaných čestných cen, dále pak počet plemen. Kolekce budou různých plemen nebo barevných rázů.
Králíci – 4 kol. 4 členné – 3 nejlepší se hodnotí.
Drůbež 4 kol. včetně vodní – 3 nejlepší se hodnotí.
Holubi 4 voliéry po 4 ks – 3 nejlepší voliéry se hodnotí (nehotový výletek, výluka –
celá kolekce nehodnocena).
13. Informace podá a přihlášky na požádání zašle a přijímá
Zdeněk Gebauer, Opava 6, U hřbitova 54, 747 06, tel. 553 734 898,
mob. 602 771 675, e-mail – zdenekgebauer@centrum.cz

Součástí výstavy je memoriál o „PUTOVNÍ POHÁR ALOISE ŠUPÍKA“ , který obdrží nejlepší
4 členná kolekce vídeňských králíků ze všech barevných rázů.
Putovní pohár zůstane v pořádající ZO. Výherce obdrží repliku putovního poháru do svého vlastnictví. Zvítězí-li chovatel v tomto memoriálu 3x po sobě, získá putovní pohár do trvalého vlastnictví.

Vloženo: 6. srpna 2010 Radovan Rohovský 18:03:57
TOPlist