E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

1.12.2007 » Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany
1. prosince 2007 - 2. prosince 2007

Druh výstavy: 2. Celostátní výstava holubů
Druh akce: Výstavy

Komentář:
Vážení holubářští přátelé,

dovoluji si Vás oslovit s žádostí o Váš holubářský příspěvek na 2. celostátní výstavu spolku, která se uskuteční ve dnech 1.- 2.12.2007 ve Lhotě pod Libčany u Hradce Králové.

Vzhledem k loňskému úspěchu jsme pro letošek zajistili větší výstavní prostor v sále obecního hostince. K obeslání výstavy Vašimi zvířaty a na Vaši návštěvu jsme připraveni a na setkání se těšíme. Více informací Vás čeká v sobotu (1.12.07) od 16. hodiny na veřejné schůzi HS, kde se dozvíte vše o spolku, uskuteční se vyhodnocení výstavy, proběhne předání pohárů a diplomů, novinky o nánožních kroužkách a o celkovém nejnovějším dění na „české holubářské scéně !“

Pro Vaši lepší informovanost bude připravena inovovaná brožurka s názvem „telefonní spojení“, kde najdete na jeden tisíc telefonních spojů na holubáře z celé České republiky a nejen na ně. Pro velký ohlas při loňském vydání jsou tam ponecháni i reprezentanti STB v posuzovatelském sboru.

Dále bych Vás rád též požádal o sdělení dalších holubářských jmen z Vašeho okolí ( i neorganizovaní ) a jejich zaslání v co nejkratší době tak, abych je stihl zařadit do brožury a tuto měl možnost Vám při výstavě přenechat. Za tuto výpomoc jsem Vám velice, velice vděčen a jistě ji též ocení další holubářští přátelé.

Zašlete laskavě v této podobě :

VZOR :

Novák Jan 485 585 587, 732 770 717 – Čs černý sedlatý, Kariér xyz@jaja.cz


Další informace,přihlášky a noclehy na tel./f.: 495 585 587,732 770 717,nebo is.mivanga@tiscali.cz


Děkuji Vám a přeji fajn den.


Za HS Sejkanič Ivan.


V Hradci Králové 16.10.2007


--------------------------------------------------------------------------------------------
Komentáře:

Tato výstava se uskutečnila ve dnech 1. - 2. 12. 2007 v sále obecního hostince ve Lhotě pod Libčany. Termín výstavy nebyl zvolen nejvhodněji neboť se ukázalo, že nedaleko od nás pořádá výstavu agilní Nový Bydžov a další výstavy jsou pořádány v Tečovicích a v Nitře, kam klub ČS připravil ukázkovou kolekci variet, kterou tam i s řadou svých členů dovezl. Mnoho našich členů a potencionálních našich vystavujících si musela splnit své povinnosti na těchto výstavách. Přesto jsme zaznamenali pozitivní ohlas jednak u návštěvníků a při následné (veřejně přístupné a též i navštívené) valné hromadě HS, která proběhla v příjemně prohřátém a dostatečně velkém lokále místního hostince.

Schůzi zahájil a vedl předseda HS I.Sejkanič, který ve své zprávě nezakrytě přítomné informoval o průběhu přípravy výstavy a všech následných peripetijích i o hloubkové kontrole ze strany KVS Hradec Králové provedené cca 1 hodinu po zahájení výstavy. Přestože ještě den předtím měl ve večerních hodinách MVDr povolující naši výstavu dva dotazy z chovatelských míst nejvyšších ve smyslu jak to, že nám povolil výstavu! Odešli oba s nepořízenou a následná kontrola neshledala žádných závad a bylo nám popřáno mnoho zdaru v našem chovatelském snažení.

Ze zprávy př. J.Hausra (hlavního vzdělavatele spolku) vyplynulo jasně, že i když je o nepatrně méně holubů, jsou ve vysoké kvalitě a celkově na vyšší vyrovnanější úrovni. Jeho stanovisko podpořil ve svém hodnocení i př. Mgr.V.Dufek, který vyzdvihl kvalitu vystavených Prácheňských káníků a to modrého bělopruhého MCH Karolíny Nedělkové, modrého černopruhého M.Etrycha a červeného př.J.Havlíčka.Velmi pochvalně se vyjádřil i o kolekci MP modrých kapratých př. Bratršovského Miloslava a o Českém voláči sivém pruhovém chov. Jiřího Cika. Všichni tito holubi získali čestnou cenu v podobě diplomu HS a poháru s emblémem spolku. Přítel Z.Bek hodnotil bílé holuby a zkonstatoval, že i když je to prakticky odpad převážně z červených a černých plamínků, nemá zde skoro možnost něco bodově strhnout. Konstatoval, že přestože jsou od mnoha vystavovatelů, jsou i celkově v celé řadě klecí vyrovnaní od hlavy, postavy i volatosti. Posuzovatel červené a žluté barvy M.Calda se pořádně zapotil, neboť v danou chvíli nebyly nejvhodnější světelné podmínky a tak s většinou holubů musel chodit k oknu za lepším světlem. Pavel Abrešek hodnotil nejpočetněji zastoupený ráz a tím byl tak jako na mnoha podobných výstavách ČS černý sedlatý. Svého nelehkého úkolu se zhostil se ctí a bez připomínek, a tak všem těmto jmenovaným posuzovatelům si dovolím vyslovit slova vysokého uznání za výkon a též za jejich příspěvek na konto HS v podobě posouzení úplně zdarma! Tím je myšleno i bez diet a cestovného!

Tituly šampiónů HS získali: v barvě modré holub ČS sedlatý modrý 95 b., č.k.4838/06 chovatele Caldy Miloše, v barvě bílé ČS černý plamínek 96 b., č.k. C 240/06 chov. Bek Zdeněk v barvě černé ČS černý sedlatý 96 b.,č.k. B 299/06 chov. Petra Kaluhy a v barvě červené ČS červený bělokosý 95 b., č.k.2356/04 chov. Pavla Abreška. Zde bych se rád malinko pozastavil a dodal, že jde o holuba, kterého Ing.V.Krůta v minulosti vyloučil z výstavy pro údajnou nedovolenou úpravu a ani následné odvolání chovatele nepřineslo tolik očekávané narovnání a prakticky vyznělo nebo vyšumělo (dosaďte si sami)do ztracena. Ve zbývajících barvách nebyl pro udělení titulu dostatek holubů a ani jejich kvalita nebyla na tak vysoké úrovni, kterou požaduje tento vrcholný titul. Příznivý dojem z výstavy umocnily již tradiční kokardy ve dvojím výrazném barevném provedení a s pěkným emblémem našeho Holubářského spolku, které si však každoročně někteří vystavovatelé přes veškeré naše vysvětlování vykládají po svém a tak je opět budeme muset doplňovat. Tato okolnost nás na straně jedné hřeje a na straně druhé přidělává starosti a zvyšuje celkové náklady.

Celkového vítěze výstavy vyhrál na letošní výletky ČS černé sedlaté zcela zaslouženě př. Josef Hrubeš z Žehušic.

Mnoho dotazů od návštěvníků jsme zodpovídali ohledně ukázkové kolekce 14 kusů poštovních holubů od čtyř vystavovatelů. Děti nejvíce obdivovali kolekci v barvě sněhobílé, zatímco odborníkům se líbili „dlouhotraťaři“ originál dovezení z Belgie.

Výstava byla ukončena v neděli ve 12 h. a ve 14 hodin byl sál kompletně vyklizen a po provedené desinfekci předán provozovateli.


V Hradci Králové 4.12.2007 Sejkanič Ivan

Odkaz:

Kontakt: Sejkanič Ivan, 503 27 Lhota pod Libčany 115; e-mail: is.mivanga@tiscali.cz;tel:4

Vloženo: 9. prosince 2007 Zuzana Rohovská 12:27:09
TOPlist