E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

2.10.2010 » Bohdalov

Bohdalov
2. října 2010 - 3. října 2010

Druh výstavy: Krajská soutěžní výstava
Druh akce: Výstavy

Komentář:

Český svaz chovatelů
a Městys Bohdalov

Vás zvou k obeslání a návštěvě

Krajské soutěžní
výstavy drobných
a hospodářských zvířat

se soutěží o tituly „Šampión Vysočiny“

záštitu nad akcí převzali
Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu
Jiří Král, předseda ÚV ČSCH

2. - 3. října 2010

v prostorách Domu kultury v Bohdalově

Výstava je spojená s okresní výstavou a speciálkou
Klubu chovatelů Sebritek
Klecné pro vystavovatele zdarma, je zajištěna doprava zvířat z hlavních míst kraje. Možnost nákupu i prodeje chovných zvířat
Vystaven bude rekordní počet zvířat.
Očekáváme 4 000 návštěvníků, pro které je zajištěno občerstvení


Výstavní podmínky:

1. Výstavu lze obeslat čistokrevnými králíky, hrabavou a vodní drůbeží, okrasnými a užitkovými holuby a okrasným ptactvem. Vystavováni budou kozy a ovce a další kategorie zvířat po předchozí dohodě.
2. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle směrnic posuzování:
(a) 4 sourozenci (4S) z jednoho vrhu minimální stáří 5 měsíců, malá a zakrslá plemena 4 měsíce
(b) 2+2 sourozenci (2+2 S) ze dvou rozdílných vrhů stáří jak v bodě a. (všechna zvířata však musí být hodnocena jako dospělá nebo jako mláďata, nelze aby dva sourozenci byli hodnoceni na body a dva hodnoceni predikátem)
(c) 3 sourozenci (3S) z jednoho vrhu, stáří jak v bodě a.
(d) velká rodina (VR) čtyřčlenná kolekce dospělých zvířat složená z rodičů bez omezení věku a dvou sourozeneckých potomků z jednoho vrhu narozená v roce konání výstavy nebo v roce předchozím
(e) malá rodina (MR) čtyřčlenná kolekce dospělých zvířat, skládající se buď z otce nebo matky bez omezení věku a tří sourozeneckých potomků z jednoho vrhu, narozených v roce konání výstavy nebo v roce minulém
(f) chovný kmen (K) čtyřčlenné kolekce skládající se z rodičů (1.1) bez omezení stáří a dvou sourozeneckých potomků z jednoho vrhu, narozených v roce konání výstavy nebo v roce minulém.
(g) Podmínky přehlídky koz a ovcí a dalších expozic sdělíme na požádání.
Drůbež lze vystavovat ve voliérách 1,2 , vodní drůbež 1,1 nebo 1,2, prodejní kohouti ve voliérách min. 2 ks.
Holubi jen po 5 kusech ve voliérách.
Na výstavu nebudou připuštěna žádná zvířata navíc a dodatky.
Burza zvířat je z veterinárních důvodů možná jen mimo výstavní areál.
3. Posouzení proběhne v pátek 1. 10. 2010. Na každých 20 vystavených králíků, nebo 5 voliér drůbeže nebo holubů bude udělena jedna čestná cena. Čestné ceny přidělí delegovaný sbor posuzovatelů.
4. Přihlášená zvířata musí být na výstavišti ve čtvrtek 30. 9. 2010 od 15 do 22 hodin.
5. Klecné není požadováno, u prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena a dodány průkazy o původu. Z každého prodaného kusu připadne ve prospěch výstavní pokladny 10 % z ceny uvedené vystavovatelem. Zvířata budou ihned vydávána.
6. Veterinární dozor zajistí OVS Žďár nad Sázavou. Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle vakcinačního schématu v imunitě proti těmto nákazám. Drůbež a holubi vakcinováni proti Newcastelské chorobě. Chovatelé tyto skutečnosti doloží potvrzením veterinárního lékaře, nebo dokladem o provedené vakcinaci.
7. Přihlášky zasílejte poštou nejpozději dne 17. 9. 2010, osobně, e-mailem, zprávou SMS a telefonicky nejpozději dne 19. 9. 2010 do 18 hod., na adresu: Pavel Promberger, 592 13 Bohdalov 193, mobil 736 680 857, tel: 566 677 212, e-mail: csch@bohdalov.cz nebo prombergerp@seznam.cz . Přihláška zaslaná e-mailem je přijata jen pokud bude e-mailem potvrzena. Každá přihláška bude nejpozději 3 dny před výstavou potvrzena a vystavovateli budou zaslány doplňující informace.
8. Katalog výstavy bude předem prezentován na internetových stránkách ZO ČSCH Bohdalov: www.cschbohdalov.cz. Pro návštěvníky bude připraven katalog s oceněním a vyhodnocením soutěží.
9. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v sobotu 2. 10. 2010 od 8 do 18 hodin. V neděli 3. 10. 2010 od 8 do 14 hodin. Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude v neděli od 14 hodin.
10. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy a případně omezit počet vystavených zvířat.
11. Na nejlepší zvířata v jednotlivých expozicích budou uděleny tituly „Šampión Vysočiny“. Tituly budou uděleny na jednotlivce a platí i pro vystavovatele mimo Kraj Vysočina. Obdobně tomu bude u mladých chovatelů. Soutěž pro nejlepší vystavovatele z okresu Žďár n. S. vyhodnotí OOK. Podrobnější informace získáte u funkcionářů OO ČSCH.
12. Pro vystavovatele bude dle zájmu z hlavních míst kraje zajištěna doprava na výstavu i zpět. Obdobně jako v minulých letech bude zajištěna z Poličky, Hlinska v. Č., Chotěboře, Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Budišova, Třebíče, Tišnova a okresu Žďár nad Sázavou. Dopravu lze po předchozí dohodě zajistit i z jiných míst na základě dostatečného zájmu vystavovatelů.
13. Podmínkou přepravy je umístění zvířat do dostatečně velké přepravky dle plemene. Cena za přepravu činí Kč 100,- za každého vystavovatele, bez ohledu na vzdálenost a počet vystavených zvířat. V případě dopravy jen na výstavu, nebo jen z výstavy je poplatek v poloviční výši. ZO ČSCH si vyhrazuje právo omezit počet přepravených zvířat od chovatelů vystavujících větší počet zvířat, dále nepřepravit zvířata z odlehlých částí.


Těšíme se na setkání s Vámi
na chovatelském svátku Vysočiny v Bohdalově
Výstavní podmínky Krajské soutěžní výstavy:

1. Přihlášky zasílají okresní organizace hromadně dle soutěžních podmínek.
2. Posouzení proběhne v pátek 1. 10. 2010 od 8 h.
3. Přihlášená zvířata musí být na výstavišti ve čtvrtek 30. 9. 2010 od 15 do 22 hodin.
4. Klecné není požadováno, u prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena a dodány průkazy o původu. Z každého prodaného kusu připadne ve prospěch výstavní pokladny 10 % z ceny uvedené vystavovatelem. Zvířata budou ihned vydávána.
5. Veterinární dozor zajistí OVS Žďár nad Sázavou. Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle vakcinačního schématu v imunitě proti těmto nákazám. Drůbež a holubi vakcinováni proti Newcastelské chorobě. Chovatelé tyto skutečnosti doloží potvrzením veterinárního lékaře, nebo dokladem o provedené vakcinaci.
6. Přihlášky zasílejte poštou nejpozději dne 10. 9. 2010, osobně, e-mailem nejpozději dne 12. 9. 2010 do 18 hod., na adresu: Pavel Promberger, 592 13 Bohdalov 193, e-mail: csch@bohdalov.cz nebo prombergerp@seznam.cz . Přihláška zaslaná e-mailem je přijata jen pokud bude e-mailem potvrzena. Každá přihláška bude nejpozději
16. 9. 2010 potvrzena a vystavovateli budou zaslány doplňující informace.
7. Katalog výstavy nebude předem presentován. Katalog s oceněním a vyhodnocením soutěží je zdarma a vystavovatelé si jej vyzvednou na základě kupónu zaslaného s potvrzením přihlášky. V katalogu nebudou prováděny změny vystavovatelů či plemen, které vzniknou po uzávěrce přihlášek.
8. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v sobotu 2. 10. 2010 od 8 do 18 hodin.
V neděli 3. 10. 2010 od 8 do 14 hodin. Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude v neděli
od 14 hodin.
9. Pro vystavovatele bude dle zájmu z hlavních míst kraje zajištěna doprava na výstavu i zpět. Obdobně jako v minulých letech bude zajištěna z Chotěboře, Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Třeště, Budišova, Třebíče případně Pelhřimova. Dopravu lze po předchozí dohodě zajistit i z jiných míst na základě dostatečného zájmu vystavovatelů.
10.Podmínkou přepravy je umístění zvířat do dostatečně velké přepravky dle plemene. Cena za přepravu činí Kč 100,- za každého vystavovatele, bez ohledu na vzdálenost a počet vystavených zvířat. V případě dopravy jen na výstavu, nebo jen z výstavy je poplatek v poloviční výši. V případě, že vystavovatel chce dopravit i další zvířata do nesoutěžní části uhradí poplatek dvakrát.. ZO ČSCH si vyhrazuje právo omezit počet přepravených zvířat od chovatelů vystavujících větší počet zvířat, dále nepřepravit zvířata z odlehlých částí. V případě změny vystavovatelů či plemen, které vzniknou po uzávěrce přihlášek neručí pořadatel za správné zpětné zaslání zvířat majiteli.

Vloženo: 14. září 2010 Radovan Rohovský 10:37:10
TOPlist