E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Prácheňský káník - káník

Jiné názvy: S: kánik, N: Südböhmische Kanik, A: Prachen Kanik

Je nejmenší ze skupiny našich užitkových holubů; nad ně však vyniká zajímavou kombinací kreseb a čistotou barev opeření. Tělesnými tvary se příliš neliší od původního holuba domácího (je jen nepatrně zvětšený), ale zbarvení jeho opeření je kombinací pštrosí, bělohroté, barevnopruhé nebo bělopruhé, lysinkové a někdy i běloocasé kresby. Podobným plemenem je český holub, který však nemá na čele bílou lysinku a u nás se nevyskytuje (chován je především v Bavorsku). Káník je plemeno původně chované jen v jižních Čechách. Za plemeno byl káník uznán v roce 1941.

Velikost kroužku: 8

Pořadí důležitosti znaků při posuzování: 1. tělesné tvary a kresba 2. barva a lesk opeření, barva očí a obočnic, zobák 3. krk, nohy, postoj a držení těla a ostatní znaky

Hlava: normální velikosti, kulatá; čelo výrazé a klenuté

Oči: oranžové až červené

Obočnice: jemné a červené; mohou být i širší, vždy však hladké

Zobák: zkrácený a silnější; narůžovělý; ozobí slabě vyvinuté

Krk: na trupu široce nasazený, nepříliš dlouhý, hrdlo je dobře vykrojeno

Postava (trup): drobná; hruď je však dobře osvalená a dopředu vyklenutá; trup spíše kratší; celková délka holuba je mez 30-35 cm; postavou připomíná káník dobrého letce

Křídla: spíše kratší, dobře kryjí hřbet; jsou dobře složená, spočívají na ocase a nekříží se

Ocas: kratší, dobře složený a nesený v linii hřbetu

Nohy: normální délky; běháky a prsty neopeřené, drápky světlé

Opeření: hladké a přilehlé

Barva: barvy opeření jsou požadovány syté a zároveň i čisté; modří jsou zřetelně světlejší než modří moravští pštrosi; vzorky barevných řad (bezpruhost, pruhy, kapratost, bělopruhost, šupinatost atd.) úplné, výrazné a pravidelně rozložené; lesk: černí na hlavě a obojku modrozelený, jinde zelený; modří v obojku modrozelený; červení na hlavě a v obojku červený, jinde zelený; žlutí v obojku růžový; šedohnědí a stříbřití v obojku zelený.

Kresba: pštrosí bělohrotá kresba, s bílou (10-12 mm dlouhou a 5 mm širokou) lysinkou na čele, někdy v kombinaci s běloocasou kresbou; 7-10 krajních ručních letek je bílých, bílý je i hřbet (na zádech může být barevná "muška").

Rázy: bezpruzí, pruhoví a kapratí v modré, stříbřité, červené a žluté, plnobarevně černí, šedohnědí, červení a žlutí; bělopruzí a šupinatí v týchž barvách; běloocasí v týchž rázech

Výlukové vady: chybějící lysinka, jiné oči, než je předepsáno

Hrubé vady: náznak opeření běháků a prstů

Vady dle rozsahu: vady tělesných tvarů, hlavy, očí, obočnic, zobáku, barvy a kresby opeření

Malé vady: dlouhá nebo hřbet nekryjící křídla, dlouhý nebo široký ocas, chybná délka nohou; vady postoje a držení těla, vady lesku

Galerie

TOPlist