E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Kudrnáč

Jiné názvy: S: brčkáň, N: Lockentaube, A: Frillback, F: Frisé, R: kudrjavyj.

Významný představitel strukturových holubů, oblíbený a rozšířený po celém světě. V tělesných znacích se podobá silnému polnímu holubovi se širokou hrudí. Velmi se však liší opeřením, které je zkadeřené po celém těle, na křídelních štítech až do podoby uzavřených prstenců. Podle přídatných pernatých ozdob bývá občas rozdělován na několik plemen: maďarský má hlavu bez chocholky a na nohách má kratší zkadeřené opeření jen po chocholku a nohy má bohatěji opeřené s kratšími rousky, u nás je jen bílý; někdy bývá vydělován i francouzský. Ve zbarvení jsou to věšinou heterozygotní bělouši (grošovaní), vzácněji i výchozí formy - bez faktoru bělouš (grizzly); bílí jsou homozygotní bělouši v červené a žluté řadě. Je to okrasné plemeno holubů, vhodné do volného i voliérového chovu.

Velikost kroužku: 9

Pořadí důležitosti znaků při posuzování: 1. opeření a jeho zkadeření, bohatost a uzavřenost prstenců 2. ostatní pernaté ozdoby, postava 3. hlava, oči, obočnice, zobák, barva a kresba

Hlava: poměrně malá, nízce klenutá, zaoblená

Oči: oranžové až oranžově červené (i u bílých)

Obočnice: úzké, jemné; u černých a modrých šedé, u ostatních světlé, bělavé

Zobák: střední až delší, na špičce mírně zahnutý; u černých a modrých černý, u červených a žlutých rohově zbarvený, u bílých a štítníků světlý

Ozobí: malé, hladké, s popraškem

Krk: plný, kratší, hrdlo krátce vykrojené

Postava (trup): delší, široká; hruď široká, zaoblená, vyklenutá; hřbet široký v ramenou, málo zaoblený, mírně se svažující k ocasu

Křídla: poměrně velké a široké křídelní štíty, letky dobře uzavřené, přilehlé, spočívající na ocase

Ocas: úzce složený, nesený skoro vodorovně

Nohy: poměrně malé, opeřené kudrnatým peřím až po drápky; bílí (milánští) mají nohy huňatěji opeřené s krátkým rouskem (grousek)

Opeření: dlouhé, úzké, uvolněné, zkadeřené

Barva: co možná pravidelně rozložená, čistá, bez cizího barevného nádechu (bílá bez barevného), většinou bíle žíhaná (grošovaný bělouš); černá sytá, se zeleným leskem, modrá pruhová s pravidelným rozložením znaků pruhového vzorku, červená a žlutá vesměs v tmavém stupni barevných řad, tj. letky a ocas skoro bílé, se znaky popelavých barev.

Držení těla: nižší, v nepatrném sklonu, skoro vodorovné.

Pernaté ozdoby: zkadeřené peří po celém těle, zvlnění viditelné i na letkách, rýdovacích perech a opeření nohou; na křídelních štítech je peří stočené do uzavřených prstenců, které mají být husté (bohaté) a pravidelně rozložené po celých štítech; hlava buď hladká, nebo (u milánských, u nás jen bílých) s užší lasturovitou chocholkou; nohy opeřené buď kratším zvlněným peřím až po drápky, nebo (u milánských) huňatěji s krátkým rouskem dobře kryjícím prsty a drápky.

Kresba: celobarevní bez bílé kresby; štítníci mají barevné jen křídelní štíty včetně křidélka, bílých je 6-10 krajních letek.

Rázy: hladkohlaví (maďarští) a chocholatí (milánští); bílí (homozygotní bělouši; černí, modří pruhoví, popelavě červení a žlutí ve stupni tmavém (možné jsou i další stupně barevných řad); grošovaní (heterozygotní) bělouši ve všech těchto barvách; štítníci ve všech těchto barvách.

Výlukové vady: peří bez zkadeření, neopeřené nohy.

Hrubé vady: perlové nebo vikvové oči, různookost, tamvý zobák u bílých.

Vady dle rozsahu: malá nebo příliš krátká postava, slabá, neúplná nebo nepravidelná zkadeřenost peří, málo bohaté, nekryjící celé štíty nebo neuzavřené prstence na křídlech, neúplné nebo nepravidelné opeření nohou, neúplný rousek u chocholatých, nepravidelná chocholka.

Malé vady: vady barvy zobáku, očí, obočnic, náznak hranatosti hlavy (suchá), vady barvy, lesku a kresby opeření.

Galerie

TOPlist