E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

King

Jiné názvy: S: king, N: Kingtaube, A: King

Jeden z nejtěžších holubů vůbec. Prokazatelně byl vyšlechtěn koncem minulého století v USA, a to z římanů, maltézanů, poštovních holubů a mondénů. Původním smyslem jeho chovu byla produkce velkých holoubat pro jatečné účely. Do tehdejšího Československa byli první kingové dovezeni koncem 50. let tohoto století. Dnešní výstavní king má ušlechtilé tělesné tvary - krátké, kolébkovitě utvářené tělo, hmotnost často vyšší než 1 kg. pro své tělesné tvary a velkou hmotnost je špatným letcem; je předurčen pro voliérový chov. V posledních letech se v chovech kingů upřednostňují holubi absolutně zakulacených tvarů a s delšíma nohama před těžkými až nemotornými holuby minulosti.

Velikost kroužku: 10

Pořadí důležitosti znaků při posuzování: 1. hmotnost 2. tělesné tvary a postoj (držení těla) 3. hlava, zobák, barva obočnice, oči, barva a kresba opeření

Hlava: velká, dobře zakulacená (s výrazným, širším čelem), bez nápadného přechodu v šíji.

Oči: vystupující, živé; vikvové u bílých, perlové (nepravé) u holubů hnědé řady; oranžové až červené u ostatních.

Obočnice: pokud možno úzké; u bílých živě červené, u ostatních rázů podle barvy opeření - šedé až načervenalé - nebo červené.

Zobák: široce a vodorovně nasazený, normální délky; u bílých narůžovělý, u černých a modrých černý; u ostatních rohově zbarvený

Krk: krátký a silný, kolmo k tělu nasazený; zadní strana krku pokračuje v prodloužené přímce nohou.

Postava (trup): široká, hluboká, dobře zakulacená a vpřed vystupující hruď; hrudní kost co nejhlubší; záda široká, hřbet co nejkratší, jen nepatrně se zužující a vodorovně nesený; rozměrové požadavky: délka těla (od hrudi ke konci ocasu) 24 cm, výška těla 30 cm, šířka hrudi 14 cm, hloubka hrudi 12 cm, délka nohou (vzdálenost mezi nejnižším bodem kýlu hrudní kosti a podlahou) 7 cm, šířka postoje (vzdálenost mezi nohama) 7 cm; hmotnostní norma: mladí 750 - 1000 g, staří 850 - 1050 g.

Křídla: silná, krátká, k tělu přiléhající, položená na ocase; nekříží se.

Ocas: krátký, úzký; s vodorovně neseným hřbetem svírá úhel do 45°

Nohy: silné, nepatrně delší, široce nasazené, kolmé (bez pokrčení v patních kloubech); běháky a prsty neopeřené; drápky v barvě zobáku.

Opeření: dostatečně pevné a přiléhající.

Barva: požadovány jsou barvy syté a čisté; holubi zařazovaní do nejvyšší třídy musí být dobře barevní.

Rázy: bílí; plnobarevně červení a žlutí (recesivní), černí, šedohnědí a hnědí; pruhoví hnědí (hnědopruzí), modří (černopruzí), stříbřití (šedohnědopruzí), popelavě červení (červenopruzí), modří (černopuzí), stříbřitý (šedohnědopruzí), popelavě červení (červenopruzí) a žlutí (žlutopruzí); možné jsou i další barvy, vzorky barevných řad (bezpruzí, kapratí, tmavé) a barevné modifikace (včetně tygrů a stříkaných), pokud tělesný typ odpovídá kingu, které jsou všechny zařazeny do jedné zvláštní třídy (AOC)

Výlukové vady: hmotnost pod spodní hranicí normy (pokud jsou váženi při příjmu na výstavu; jinak tolerance na nenakrmenost); perlové či u všech rázů kromě hnědých; vikvové oči u všech rázů kromě bílých a některých stříkaných.

Hrubé vady: náznak pernatých ozdob

Vady dle rozsahu: veškeré vady tělesných tvarů a držení těla nebo postoje

Malé vady: vady barvy zobáku, zapadlé oči, vady obočnic, barvy a kresby opeření

Ostatní: Zdroj: Vzorníky plemen holubů; J. Havlín, S. Petržílka a kolektiv

Galerie

TOPlist