E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Chocholatý stavák

Jiné názvy: štarvický stavák, S: starvický stavák, N: Starwitzer Flügelsteller, A: Starwitzer Pouter, polsky: garlacz górnoślaski

Tento voláč, tělesnými tvary a způsobem letu dosti podobný našemu staváku, je dnes chován především v Polsku a SRN. Je o něco málo větší než český stavák, má lasturovitou chocholku a nejsou kladeny přílišné požadavky na barevnost jeho opeření. Šlechtění je zaměřeno na dosažení dokonalé volatosti, plné a pravidelné chocholky a na další zdokonalování letových vlastností a projevů temperamentu (obdobných jako u českých staváků).

Velikost kroužku: 8

Pořadí důležitosti znaků při posuzování: 1. Volatost a délka krku, chocholka, tělesné tvary 2. Postoj a držení těla, kresba, barva očí a zobáku, nohy 3. Ostatní znaky

Hlava: normální velikosti, podlouhlá a zaoblená

Oči: nepatrné prokrvení očních duhovek u běloušů není vadou; sedlatí mají oči vikvové

Obočnice: úzké, hladké, růžové až červené

Zobák: spíše slabší a delší; tmavý u modrých, modrých kapratých, červeně plavých a modrých a červených běloušů; u ostatních světlý; ozobí slabě vyvinuté, bíle ojíněné

Krk: co nejdelší. Vole velké, hruškovité; směrem k hlavě se rozšiřuje, u hrudi mírně podvázané; vyklenuté je i na šíji

Postava (trup): poměrně statná, avšak štíhlá (celková délka holuba by měla být asi 42cm); při bočním pohledu se jeví být přední část holuba (před nohama) delší než zadní (3/5 z celkové délky).

Křídla: dobře kryjí hřbet; letky 1. řádu nesmějí být šavlovité, nekříží se a nedosahují konce ocasu; otlučené konce letek se nepovažují za vadu.

Ocas: delší, úzký a dobře složený; země se nedotýká.

Nohy: normální délky, běháky a prsty červené a neopeřené

Opeření: přilehlé, hladké a pružné

Barva: nejsou na ni kladeny tak vysoké požadavky jako např. u českých staváků; postačí, mají-li barevní holubi na voleti intenzívní zelenofialový lesk a na ostatních částech těla náležitý svit.

Kresba: sedlatí jsou s barevnou kapkou i bez ní, bělohrotí nesmějí mít méně než 5 a více než 10 bílých ručních letek (ideál 6-7).

Rázy: bílí; černí, šedohnědí, červení a žlutí; bezpruzí, pruhoví a kapratí v modré, stříbřité, červené a žluté (plavé); bělouši, bělohrotí a sedlatí v týchž barvách.

Výlukové vady: nesprávná barva očí, chybějící chocholka, svěšená křídla.

Hrubé vady: délka holuba menší než 38 cm, dělený nebo stříškovitý ocas, opeřené nohy.

Vady dle rozsahu: vady tělesných tvarů a volatosti, prokrvenost očí, vadně zbarvené obočnice nebo zobák; vady chocholky, držení těla a postoje, vady barvy a kresby opeření.

Malé vady: vady tvaru hlavy, ozobí, struktury opeření, lesku a svitu a další drobné nedostatky

Ostatní: Vole velké, hruškovité; směrem k hlavě se rozšiřuje, u hrudi mírně podvázané; vyklenuté je i na šíji.

TOPlist