E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Amsterodamský voláč

Jiné názvy: Balónový voláč, Amsterdamen Ballonkröpfer, Holle Cropper

Malý, krátký, široký a zakulacený voláč s velkým voletem, které je širší než vyšší. Křídla a ocas jsou drženy vodorovně (pokud jsou neseny výše, je to považováno za přednost). Krk je dozadu prohnutý tak, že pomyslná kolmice procházející středem oka pokračuje níže až za nohama holuba. Hlava se však nesmí dotýkat hřbetu. U nás je chován a vystavován jen zcela výjimečně.

Velikost kroužku: 8

Pořadí důležitosti znaků při posuzování: 1. tělesné vary a volatost, tvar krku, držení těla a postoj 2. kresba, barva očí, nohy, ocas 3. ostatní znaky

Hlava: oválná, nízce klenutá

Oči: bílí mají oči vikvové, ostatní žluté až oranžové.

Obočnice: úzké; černí a modří mají obočnice šedé, ostatní světlé.

Zobák: normální délky; černí a modří mají zobák černý, bílí a žlutí světlý, ostatní světe rohový.

Ozobí: slabě vyvinuté.

Krk: esovitě zahnutý, nazad zvrácený, zad se nedotýká; vrkání je provázeno typickým otřesem krku.

Postava (trup): malá, zakulacená, s širokou hrudí. Vole vzhledem k velikosti těla velké, takřka kulaté (je spíše širší než vyšší).

Křídla: krátká, dobře složená, nekříží se a mohou být nesena i nad vodorovnou osou trupu.

Ocas: krátký, úzký a stejně jako křídla může být nesen nad vodorovnou osou trupu.

Nohy: normální délky; běháky a prsty neopeřené i lehce opeřené.

Opeření: tvrdé a pevně přilehlé; okolí kloaky je opeřeno štětičkovým peřím.

Barva: upřednostňovány jsou čisté barvy, pro výsledek posouzení to však není příliš důležité.

Rázy: bílí (většinou s neopeřenými běháky a prsty, není to však podmínkou; černí, červení a žlutí (plnobarevně); bezpruzí a pruhoví v modré, stříbřité, červeně a žlutě plavé; bíloměsíčkoví (s anglickou kresbou) a tygři v týchž barvách; černoocasí a modroocasí.

Výlukové vady: jiné oči, než je předepsáno.

Hrubé vady: dělená hruď

Vady dle rozsahu: vady tělesných tvarů a volatosti, krku, postoje a držení trupu, křídel a ocasu.

Malé vady: vady hlavy, očí, obočnic, zobáku, délky a postavení nohou, kresby a barvy opeření.

Ostatní: Zdroj: Vzorníky plemen holubů; J. Havlín, S. Petržílka a kolektiv.

Galerie

TOPlist