E-Shop | Zvířata | Burza | Fórum | Aukce

Voláč sivý

Jiné názvy: Český voláč sivý, Sivý hrvoliak, Tschechischer Eiskröpfer, Czech Ice Cropper

Voláč sivý, velikostně a tvarově shodný s českým stavákem, se od stejně velkých voláčů liší především vzácným zbarvením. Sivé zbarvení, vzniklé působením geneticého faktoru Ic, lze charakterizovat jako světle ledově namodralé s pruhy nebo kaprováním skoro černým. Tvarové zvláštnosti voláč sivý nemá, stejně jako nemá žádné pernaté ozdoby. Jeho chov je však poměrně obtížný, takže zdokonalování jeho tělesných tvarů a volatosti je značně zdlouhavé, a to pro nepoužielnost meziplemenného křížení.

Velikost kroužku: 8

Pořadí důležitosti znaků při posuzování: 1. barva opeření, tělesné tvary a volatost 2. kresba, barva očí a obočnic 3. ostatní znaky

Hlava: kulatá s výrazným čelem a znatelným záhlavím.

Oči: červené

Obočnice: úzké, jemné, tmavě šedé

Zobák: normální délky, šířeji nasazený; černý;

Ozobí: slabě vyvinuté.

Krk: dlouhý

Postava (trup): velikostně shodná s českým stavákem; důraz je kladen na širkou hruď a dlouhou hrudní kost a její rovný kýl; holub musí působit dojmem dobrého letce.

Křídla: kratší než ocas, dobře kryjí hřbet a k tělu jsou přitažená

Ocas: poměrně krátký, dobře složený a úzký.

Nohy: normální délky, běháky a prsty neopeřené; drápky černé

Opeření: dobře přilehlé, husté, kráké, s bohatým pudrem.

Barva: vzniklá působením genetického faktoru Ic - světle ledově namodralá (resp. zinkově šedá - bez zamodralosti); po celém těle jednotná, výraznější jen na voleti; opeření hřbetu je světlejší; letky vyúsťují šedočerně;

lesk: na voleeti stříbřitý.

Držení těla: v 45°sklonu

Kresba: klasická pruhová a kapratá v kombinaci s bělohrotou nebo černohrotou; u bělohrotých je ideálem 7 - 9 ručních letek bílých, tolerováno je však rozmezí od 3 do 8.

Rázy: černohrotí; pruhoví a kapratí; bělohrotí; pruhoví a kapratí.

Výlukové vady: jiné oči, než je předepsáno, světlý zobák.

Hrubé vady: dělený ocas

Vady dle rozsahu: vady tělesných tvarů a volatosti, postoje a držení trupu, vady barvy, kresby a struktury opeření.

Malé vady: chybný tvar hlavy a zobáku; vadná barva očí, obočnic a lesku; dlouhá, zkřížená a hřbet nekryjící křídla, dlouhý a široký ocas, příliš krátké nohy, všechny drápky bílé a další vady vymezených znaků.

Ostatní: Zdroj: Vzorníky plemen holubů; J. Havlín, S. Petržílka a kolektiv

Galerie

TOPlist